ProduktkategorierIT-sikkerhet for el- og ekominstallatører
Medlemspris: 0,-
Andre: 250,-
Antall:   
KJØP
Varenummer: 1031

IT-sikkerhet betyr for de aller fleste noe helt annet enn statlig etterretning. Eksempelvis betyr det at vi skal sikre om våre kunders persondata. Videre må vi innarbeide rutiner og kultur for at ikke passord til det adgangssystemet vi monterer kommer på avveie. 

Vi ønsker å belyse temaet, samt lage verktøy som hjelper bransjen oppover på sikkerhetsstigen. Første steg har endt opp med en teknisk veileder, samt en webinarserie som tar for seg ulike praktiske problemstillinger.

Veiledningen er skrevet og strukturert av Otte, på oppdrag fra Nelfo. Basert på Ottes faglige tilnærming, systemer og arbeid med sikkerhet i og for norske virksomheter. Versjon 1, 2021.

Whitepaperet er ikke uttømmende og gir dermed hverken alle svar eller komplette løsninger for arbeid med sikkerhet, men er et utgangspunkt for å reise sikkerhet som tema og begynne etablering av prosesser og faglige løp for beslutninger i både enkeltprosjekter og for virksomheter. Det er ment å være et startpunkt til økt bevissthet, og en støtte for videre utforsking av aktiviteter og tiltak i arbeidet med å få personvern og sikkerhet inn i virksomhetens drift, prosedyrer og leveranser.

For medlemmer kan veiledningen også leses via «Min Nelfoside».
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også:

Batterisystemer i Boliger (brann og elsikkerhetsveileder)
Dette dokumentet omhandler installasjon av batterilagringssystemer i bolig. Hensikten med veilederen er å oppnå en sikker installasjon gjen...
Teknisk veileder – solcelleanlegg i bolig
Veilederen tar opp de viktigste problemstillingene elektroinstallatøren må forholde seg til i hvert steg i prosessen
Montørhåndboka Nek 400:2018 (Bokmål)
Montørhåndboka gir veiledning om praktisk utførelse av elektriske bygningsintallasjoner i henhold til gjelden...
NEK 399:2018 NETTUTGAVE:Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett
NEK 399:2018 omhandler tilknytning av elanlegg og ekomnett i bygninger til allment nett. Den erstatter NEK 399-1:2014, men innebærer samtidi...
NEK TS 400 bolig:2019
NEK 400 bolig - Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger
Normguiden - Veiledning til NEK 400:2018 NETTUTGAVE (Bokmål)
Normguiden er skrevet for planleggere av elekt...
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517