ProduktkategorierLønnsomhetsveileder - Solcelleanlegg i landbruket
Medlemspris: 0,-
Andre: 300,-
Antall:   
KJØP
Varenummer: 1032

Veilederen gir en guide til hvilke forhold og designvalg som påvirker lønnsomheten i et solcelleanlegg, og det presenteres en beregning av lønnsomhet for et konkret solcelleanlegg på et eksempelgårdsbruk. I veilederen brukes tilbakebetalingstid som mål på lønnsomhet siden det er lett å beregne, enkelt å forholde seg til og mye brukt i markedet. Tilbakebetalingstid kan beregnes forenklet ved å dele investeringskostnad på årlige besparelser.

I denne veilederen tas det også hensyn til drift- og vedlikeholdskostnader, og til at innsparinger det første driftsåret er mer verdt enn innsparinger lenger frem i tid. Tilbakebetalingstider i denne veilederen er derfor mer konservative – men også riktigere – enn en mer forenklet beregningsmetode som ikke hensyntar det disse aspektene ville gitt.

Seks faktorer som har stor betydning for lønnsomhet diskuteres i veilederen: solressurs, strømforbruk, installasjonsomfang, bygningens egnethet, installasjonskostnad og strømpris. For hver faktor forklares faktorens relevans og typiske verdier, og det vises til kilder til mer informasjon.
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også:

Batterisystemer i Boliger (brann og elsikkerhetsveileder)
Dette dokumentet omhandler installasjon av batterilagringssystemer i bolig. Hensikten med veilederen er å oppnå en sikker installasjon gjen...
IT-sikkerhet for el- og ekominstallatører
Veilederen gjør deg bedre kjent med problemstillinger som kan være relevante ved anvendelse og installasjon av ulike teknologier. Elektro- o...
Nettkurs: Ergonomi
Kurset tar for seg tre områder der ergonomisk tilrettelegging har betydning. Ergonomi for administrasjonsmedarbeidere, på byggeplassen og t...
Minikurs: Bruk av personløftere
Dette minikurset tar for seg bruk av personløfter.
Minikurs: Stiger og trapper
Dette minikurset tar for seg krav ved bruk av stiger og trapper.
Minikurs: Støy
Dette minikurset tar for seg faremomenter forbundet med støy og tiltak for å forhindre skalder
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517