Produktkategorier

Veiledninger

Alle
Teknisk veileder - Installasjon av solcelleanlegg [ebok]...

Oppdatert versjon 2021-11 I den nye versjonen av teknisk veileder er det nå en generell del som gjelder alle typer solcelleanlegg og egen del for tilpasninger av ulike typer solcelleanlegg. Som en del av fokuset på landbruket som segment for solcelleinstallasjoner er det nå lagt til et kapittel for solceller på landbruksbygg og et for bolig.
Medlemspris: 0,-
Andre: 300,-
KJØP
Batterisystemer i Boliger (brann og elsikkerhetsveileder)...

Dette dokumentet omhandler installasjon av batterilagringssystemer i bolig. Hensikten med veilederen er å oppnå en sikker installasjon gjennom valg av løsning og batterisystem. Veiledningen er utarbeidet i et samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV), Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Nelfo.
Medlemspris: 0,-
Andre: 300,-
KJØP
IT-sikkerhet for el- og ekominstallatører

Veilederen gjør deg bedre kjent med problemstillinger som kan være relevante ved anvendelse og installasjon av ulike teknologier. Elektro- og ekominstallasjoner inneholder i dag teknologi som vil påvirke sikkerhetsrisikoen kunden eksponeres for. Det setter krav til teknologivalgene man gjør og hvordan dette systematisk må dokumenteres.
Medlemspris: 0,-
Andre: 300,-
KJØP
Lønnsomhetsveileder - Solcelleanlegg i landbruket

Nelfo har sammen med Norconsult utviklet en lønnsomhetsveileder som tar for seg et eksempelgårdsbruk med solcelleanlegg og beregner lønnsomhet for flere ulike scenarier.
Medlemspris: 0,-
Andre: 300,-
KJØP
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517