Produktkategorier

Bøker

Alle
Elektroniske utgaver
Fagbøker
Håndbøker
Vg1 elektro
Vg2 automatisering
Vg2 elektro
Vg2 elenergi og ekom
Vg2 datateknologi og elektronikk
Vg2 kulde- og varmepumpemontør
Vg3 kulde- og varmepumpemontør
Vg3 elektro
Vg3 heismontør
*Abonnement Installasjonsguiden - Veiledning til NEK 400:2022 NETTUTGAVE (Bokmål)...

 Installasjonsguiden er en videreutvikling av Normguiden og veiledning til NEK 400:2022. Et nyttig verktøy når elektrotekniske installasjoner skal prosjekteres, installeres og verifiseres. Utgis av Elforlaget, Nelfo.
Medlemspris: 448,- (112,-)
Andre: 515,- (128,75)
INFO
*Abonnement Montørhåndboka NEK 400:2022 - NETTUTGAVE (Bokmål)...

Digital versjon av Montørhåndboka gir veiledning om praktisk utførelse av elektriske bygningsinstallasjoner i henhold til NEK 400:2022 og forskriftene.
Medlemspris: 259,- (64,75)
Andre: 299,- (74,75)
INFO
*Apparatanlegg Vg3 energioperatør (Bokmål&Nynorsk)

Apparatanlegg dekker fagemner i læreplanen for Vg3 energioperatørfaget i Kunnskapsløftet og støtter den nettbaserte opplæringen i regi av Elskolen.
Medlemspris: 432,-
Andre: 509,-
KJØP
*Apparatanlegg Vg3 energioperatør NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)...

Apparatanlegg dekker fagemner i læreplanen for Vg3 energioperatørfaget i Kunnskapsløftet og støtter den nettbaserte opplæringen i regi av Elskolen
Medlemspris: 196,-
Andre: 196,-
KJØP
*Automatisering for elektrikeren (Bokmål)

Håndbok for elektrikeren som har behov for å supplere sin fagkompetanse.
Medlemspris: 258,-
Andre: 345,-
KJØP
*Automatiserte anlegg Vg2 automatisering - NETTUTGAVE (Bokmål)...

Skolene bruker Feide-innlogging for å få tilgang til boka. 

Medlemspris: 266,-
Andre: 266,-
KJØP
*Automatiserte anlegg Vg2 automatisering - NETTUTGAVE (Nynorsk)...

Skolene bruker Feide-innlogging for å få tilgang til boka. 

Medlemspris: 266,-
Andre: 266,-
KJØP
*Automatiserte anlegg Vg2 automatisering (Bokmål)

Automatiserte anlegg Vg2 automatisering inneholder lærestoff om automatiseringssystemer
Medlemspris: 632,-
Andre: 743,-
KJØP
*Bedriftslære for elektrofagene Vg3 (Bokmål)

Bedriftslære er felles for alle linjene i elektrofag Vg3 bedrift.
Medlemspris: 378,-
Andre: 445,-
KJØP
*Bedriftslære for elektrofagene Vg3 (Nynorsk)

Bedriftslære er felles for alle linjene i elektrofag Vg3 bedrift.
Medlemspris: 378,-
Andre: 445,-
KJØP
*Boliginstallasjoner - håndbok for elektrikeren - NETTUTGAVE (Bokmål)...

Boka forklarer gangen i arbeidet med en vanlig boliginstallasjon.
Medlemspris: 127,-
Andre: 146,-
KJØP
*Boliginstallasjoner - Håndboka for elektrikeren (Bokmål)...

Boka er oppdatert i henhold til NEK 400:2022. 

Utgitt 2023

 

Medlemspris: 269,-
Andre: 317,-
KJØP
*Brann- og gassalarmanlegg (Bokmål)

Håndbok til hjelp og veiledning for montering og vedlikehold av brann- og gassalarmanlegg. 
Medlemspris: 258,-
Andre: 292,-
KJØP
*Branntetting - håndbok for montør og planlegger (Bokmål)...

Denne håndboka viser hvordan branntetting skal utføres i praksis.
Medlemspris: 292,-
Andre: 345,-
KJØP
*Data- og informasjonsteknologi Vg2 datateknologi og elektronikk NETTUTGAVE (Bokmål)...

Boka handler om planlegging, montering og idriftsettelse av systemene for data- og informasjonsteknologi.
Medlemspris: 302,-
Andre: 302,-
KJØP
*Data- og informasjonsteknologi Vg2 datateknologi og elektronikk NETTUTGAVE (Nynorsk)...

Boka handler om planlegging, montering og idriftsettelse av systemene for data- og informasjonsteknologi.
Medlemspris: 302,-
Andre: 302,-
KJØP
*Dokumentasjonshåndboka (Bokmål)

Boken omhandler sertifikasjon og sluttkontroll.
Medlemspris: 190,-
Andre: 224,-
KJØP
*Driftssentraler Vg3 energioperatør (Bokmål&Nynorsk)...

Driftssentraler dekker fagemner i læreplanen for Vg3 energioperatørfaget i Kunnskapsløftet, og støtter den nettbaserte opplæringen i regi av Elskolen.


Medlemspris: 332,-
Andre: 388,-
INFO
*Driftssentraler Vg3 energioperatør NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)...

Driftssentraler dekker fagemner i læreplanen for Vg3 energioperatørfaget i Kunnskapsløftet, og støtter den nettbaserte opplæringen i regi av Elskolen.
Medlemspris: 151,-
Andre: 151,-
KJØP
Medlemspris: 388,-
Andre: 455,-
KJØP
*Elektriker Vg3 (Bokmål)

Elektriker Vg3 er skrevet for elever som følger videregående programfag Vg3 for elektrikere. Boka dekker sammen med Elforlagets Vg3-bøker for tele-, data- og sikkerhetssystemer alle kompetansemålene i læreplanen for elektrikerfaget Vg3/opplæring i bedrift.
Medlemspris: 824,-
Andre: 969,-
KJØP
*Elektriker Vg3 NETTUTGAVE (Bokmål)

Elektriker Vg3 er skrevet for elever som følger videregående programfag Vg3 for elektrikere. Boka dekker sammen med Elforlagets Vg3-bøker for tele-, data- og sikkerhetssystemer alle kompetansemålene i læreplanen for elektrikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift.
Medlemspris: 343,-
Andre: 343,-
KJØP
*Elektriske installasjoner i murhus (Bokmål)

Nå bygges det stadig flere murhus her i landet, og dette medfører et behov for kunnskap om elinstallasjoner i slike bygg.

Medlemspris: 185,-
Andre: 217,-
KJØP
*Elektriske installasjoner i skip (Bokmål)

Håndboken for montøren tar for seg alle deler av elektriske installasjonen om bord i skip.
Medlemspris: 388,-
Andre: 455,-
KJØP
*Elektriske maskiner og magnetiseringsutstyr Vg3 energioperatør (Bokmål&Nynorsk)...

Elektriske maskiner og magnetiseringsutstyr dekker fagemner i læreplanen for  Vg3 energioperatørfaget i Kunnskapsløftet, og den støtter nettbasert opplæring i regi av Elskolen. 
Medlemspris: 560,-
Andre: 660,-
KJØP
*Elektriske maskiner og magnetiseringsutstyr Vg3 energioperatør NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)...

Elektriske maskiner og magnetiseringsutstyr dekker fagemner i læreplanen for  Vg3 energioperatørfaget i Kunnskapsløftet, og den støtter nettbasert opplæring i regi av Elskolen. 
Medlemspris: 245,-
Andre: 245,-
KJØP
*Elektriske motoranlegg (Bokmål&Nynorsk)

Ny lærebok for heismontørfaget
Medlemspris: 654,-
Andre: 769,-
INFO
*Elektriske motoranlegg NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)

Ny lærebok for heismontørfaget

Skoler bruker Feidepålogging for å få tilgang til boka.
Medlemspris: 277,-
Andre: 277,-
KJØP
*Elektronikk - Grunnleggende teori (Bokmål)

Boka gir grunnleggende opplæring i elektronikk for den videregående skolen, voksenopplæring og Elskolen.

Medlemspris: 385,-
Andre: 453,-
KJØP
Elektronikk - Grunnleggende teori NETTUTGAVE (Bokmål)...

Skolene bruker Feide-innlogging for å få tilgang til boka.

Medlemspris: 180,-
Andre: 180,-
KJØP
*Elektronisk kommunikasjon Vg2 elenergi og ekom (Bokmål)...

Elektronisk kommunikasjon Vg2 tar for seg strukturerte datanettverk, antenneanlegg, brannalarmanlegg, innbruddsalarmanlegg, adgangskontrollanlegg og kameraovervåkingssystemer. 
Medlemspris: 841,-
Andre: 989,-
KJØP
*Elektronisk kommunikasjon Vg2 elenergi og ekom (Nynorsk)...

Elektronisk kommunikasjon Vg2 tar for seg strukturerte datanettverk, antenneanlegg, brannalarmanlegg, innbruddsalarmanlegg, adgangskontrollanlegg og kameraovervåkingssystemer. 
Medlemspris: 841,-
Andre: 989,-
KJØP
*Elektronisk kommunikasjon Vg2 elenergi og ekom NETTUTGAVE (Bokmål)...

Læreboka Elektronisk kommunikasjon Vg2 tar for seg strukturerte datanettverk, antenneanlegg, brannalarmanlegg, innbruddsalarmanlegg, adgangskontrollanlegg og kameraovervåkingssystemer. 

Medlemspris: 360,-
Andre: 360,-
KJØP
*Elektronisk kommunikasjon Vg2 elenergi og ekom NETTUTGAVE (Nynorsk)...

Læreboka Elektronisk kommunikasjon Vg2 tar for seg strukturerte datanettverk, antenneanlegg, brannalarmanlegg, innbruddsalarmanlegg, adgangskontrollanlegg og kameraovervåkingssystemer. 

Medlemspris: 360,-
Andre: 360,-
KJØP
*Elektroniske kretser og nettverk Vg1 elektro og datateknologi (Bokmål)...

Lærebok for Vg1 elektrofag etter den nye læreplanen i Fagfornyelsen.

Medlemspris: 690,-
Andre: 812,-
KJØP
*Elektroniske kretser og nettverk Vg1 elektro og datateknologi (Nynorsk)...

Lærebok for Vg1 elektrofag etter den nye læreplanen i Fagfornyelsen.

Medlemspris: 690,-
Andre: 812,-
KJØP
*Elektroniske kretser og nettverk Vg1 elektrofag NETTUTGAVE (Bokmål)...

Ny lærebok for Vg1 elektrofag, etter de nye læreplanene i Fagfornyelsen
Medlemspris: 277,-
Andre: 277,-
KJØP
*Elektroniske kretser og nettverk Vg1 elektrofag NETTUTGAVE (Nynorsk)...

Ny lærebok for Vg1 elektrofag, etter de nye læreplanene i Fagfornyelsen
Medlemspris: 277,-
Andre: 277,-
KJØP
*Elektroniske kretser og utstyr Vg2 datateknologi og elektronikk NETTUTGAVE (Bokmål)...

Elektroniske kretser og utstyr Vg2 datateknologi og elektronikk tar for seg systemer som kobler sammen datateknologiske enheter, datanettverk og produkter hvor analoge kretser, sensorer og mikrokontrollere inngår.

Medlemspris: 299,-
Andre: 299,-
KJØP
*Elektroniske kretser og utstyr Vg2 datateknologi og elektronikk NETTUTGAVE (Nynorsk)...

Elektroniske kretser og utstyr Vg2 datateknologi og elektronikk tar for seg systemer som kobler sammen datateknologiske enheter, datanettverk og produkter hvor analoge kretser, sensorer og mikrokontrollere inngår.

Medlemspris: 299,-
Andre: 299,-
KJØP
*Elektroordboka (Bokmål)

Over 1000 faguttrykk fra elektrofagene


Medlemspris: 318,-
Andre: 366,-
KJØP
*Elektroteknikk – grunnleggende teori og praktiske øvinger (Nynorsk)...

Læreboka gir en grunnleggende forståelse av elektrisitetens natur og hvordan den kommer til anvendelse i et moderne samfunn.
Medlemspris: 471,-
Andre: 554,-
KJØP
*Elektroteknikk - Grunnleggende teori og praktiske øvinger 2021 (Bokmål)...

Læreboka gir en grunnleggende forståelse av elektrisitetens natur og hvordan den kommer til anvendelse i et moderne samfunn.
Medlemspris: 471,-
Andre: 554,-
KJØP
Elektroteknikk - grunnleggende teori og praktiske øvinger NETTUTGAVE (Bokmål)...

Skolene bruker Feide-innlogging for å få tilgang til boka.

Medlemspris: 224,-
Andre: 224,-
KJØP
Elektroteknikk - grunnleggende teori og praktiske øvinger NETTUTGAVE (Nynorsk)...

Skolene bruker Feide-innlogging for å få tilgang til boka.

Medlemspris: 224,-
Andre: 224,-
KJØP
*Elektroteknisk formelsamling (Bokmål)

Formelsamlingen inneholder nyttige formler for skoleelever, studenter og yrkesutøvere.
Medlemspris: 200,-
Andre: 240,-
KJØP
*Elenergisystemer Vg2 automatisering (Bokmål)

Boka omhandler elektriske anlegg og utstyr, produksjon av elektrisk energi, transformatorer, nettsystemer i lavspenningsnettet, beskyttelse mot elektrisk sjokk og overspenning i anlegget. Den ser også på kabler og ledninger, inntak og fordelingsanlegg, elektriske motorer, motorinstallasjoner, koblingsutstyr for elektrisk utstyr, dimensjonering av motorkurser og installasjoner av automatiserte anlegg som varmesentraler og klimaanlegg i bygg. I tillegg tar den for seg reservekraftanlegg og måleteknikk.

ISBN: 9788273457691 (Bokmål)
Antall sider: 340
Forfattere: Johnsen, Svein
Emner: Automatisering, Bygginstallasjon, Installasjon, Jording, Kabling, Kortslutning, Overspenningsvern, TN-anlegg, Vern
Linjer: Vg2 automatiseringMedlemspris: 766,-
Andre: 901,-
KJØP
*Elenergisystemer Vg2 automatisering (Nynorsk)

Boka omhandler elektriske anlegg og utstyr, produksjon av elektrisk energi, transformatorer, nettsystemer i lavspenningsnettet, beskyttelse mot elektrisk sjokk og overspenning i anlegget. Den ser også på kabler og ledninger, inntak og fordelingsanlegg, elektriske motorer, motorinstallasjoner, koblingsutstyr for elektrisk utstyr, dimensjonering av motorkurser og installasjoner av automatiserte anlegg som varmesentraler og klimaanlegg i bygg. I tillegg tar den for seg reservekraftanlegg og måleteknikk.

ISBN: 9788273457707 (Nynorsk)
Antall sider: 340
Forfattere: Johnsen, Svein
Emner: Automatisering, Bygginstallasjon, Installasjon, Jording, Kabling, Kortslutning, Overspenningsvern, TN-anlegg, Vern
Linjer: Vg2 automatiseringMedlemspris: 766,-
Andre: 901,-
KJØP
*Elenergisystemer Vg2 elenergi og ekom (Bokmål)

Elenergisystemer Vg2 elenergi og ekom tar for seg produksjon og
distribusjon av elektrisk energi. Boka inneholder lærestoff om planlegging
og dokumentasjon av nettsystemer, inntak og fordeling, jordingssystemer
og utstyr for belysning og oppvarming. Lærestoff
Medlemspris: 756,-
Andre: 889,-
KJØP
*Elenergisystemer Vg2 elenergi og ekom (Nynorsk)

Elenergisystemer Vg2 elenergi og ekom tar for seg produksjon og
distribusjon av elektrisk energi. Boka inneholder lærestoff om planlegging
og dokumentasjon av nettsystemer, inntak og fordeling, jordingssystemer
og utstyr for belysning og oppvarming. Lærestoff
Medlemspris: 756,-
Andre: 889,-
KJØP
*Elenergisystemer Vg2 elenergi og ekom NETTUTGAVE (Bokmål)...

Elenergisystemer Vg2 elenergi og ekom tar for seg produksjon og distribusjon av elektrisk energi. Boka inneholder lærestoff om planlegging og dokumentasjon av nettsystemer, inntak og fordeling, jordingssystemer og utstyr for belysning og oppvarming. Lærestoffet i boka tar utgangspunkt i gjeldende normer og forskrifter.
Medlemspris: 332,-
Andre: 332,-
KJØP
*Elenergisystemer Vg2 elenergi og ekom NETTUTGAVE (Nynorsk)...

Elenergisystemer Vg2 elenergi og ekom tar for seg produksjon og distribusjon av elektrisk energi. Boka inneholder lærestoff om planlegging og dokumentasjon av nettsystemer, inntak og fordeling, jordingssystemer og utstyr for belysning og oppvarming. Lærestoffet i boka tar utgangspunkt i gjeldende normer og forskrifter.
Medlemspris: 332,-
Andre: 332,-
KJØP
*Elkontroll i private boliger (Bokmål)

Hensikten med elkontrollen er å avklare om installasjonen er sikker og riktig utført. Denne boka er et hjelpemiddel til å kontrollere dette.
Medlemspris: 299,-
Andre: 352,-
KJØP
*EMC-håndboka (Bokmål)

Hovedemnene i boka handler om fenomener knyttet til EMC og eventuelle biologiske virkninger av elektromagnetiske felt.

Medlemspris: 224,-
Andre: 277,-
KJØP
*Energi- og styresystemer Vg1 elektro og datateknologi (Bokmål)...

Energi- og styresystemer for Vg1 elektrofag tar for seg grunnleggende systemer for behovsstyrt lys og varme, luftbehandling, varmepumpeanlegg, motoranlegg, produksjon og distribusjon av elektrisk energi samt fornybare energikilder.
Medlemspris: 858,-
Andre: 1 009,-
KJØP
*Energi- og styresystemer Vg1 elektro og datateknologi (Nynorsk)...

Energi- og styresystemer for Vg1 elektrofag tar for seg grunnleggende systemer for behovsstyrt lys og varme, luftbehandling, varmepumpeanlegg, motoranlegg, produksjon og distribusjon av elektrisk energi samt fornybare energikilder.
Medlemspris: 858,-
Andre: 1 009,-
KJØP
*Energi- og styresystemer Vg1 elektrofag NETTUTGAVE (Bokmål)...

Energi- og styresystemer for Vg1 elektrofag tar for seg grunnleggende systemer for behovsstyrt lys og varme, luftbehandling, varmepumpeanlegg, motoranlegg, produksjon og distribusjon av elektrisk energi samt fornybare energikilder.
Medlemspris: 403,-
Andre: 403,-
KJØP
*Energi- og styresystemer Vg1 elektrofag NETTUTGAVE (Nynorsk)...

Energi- og styresystemer for Vg1 elektrofag tar for seg grunnleggende systemer for behovsstyrt lys og varme, luftbehandling, varmepumpeanlegg, motoranlegg, produksjon og distribusjon av elektrisk energi samt fornybare energikilder.
Medlemspris: 403,-
Andre: 403,-
KJØP
*Fiberoptikk (Bokmål)

Håndbok for montøren
Den gir montøren nyttig viten om behandlingen av fiberoptisk utstyr og montering av optiske overføringssystemer.

Medlemspris: 188,-
Andre: 224,-
KJØP
*FSE på 1,2,3 (Bokmål)

Med konkrete eksempler beskriver boka hva forskriften sier, og hvordan man skal verne seg i henhold til forskriftens krav.


Medlemspris: 227,-
Andre: 268,-
KJØP
*HMS-håndboka (Bokmål)

Boka er en oppslagsbok og praktisk veiledning for montører i alle fag - selv om eksempler delvis er hentet fra elektrofagene.
Medlemspris: 249,-
Andre: 292,-
KJØP
*Hydrauliske heiser (Bokmål&Nynorsk)

Ny lærebok i heismontørfaget
Medlemspris: 397,-
Andre: 467,-
KJØP
*Hydrauliske heiser NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)

Ny lærebok til heismontørfaget

Skoler bruker Feideinnlogging for å få tilgang til boka.
Medlemspris: 194,-
Andre: 194,-
KJØP
*Innbruddssikring (Bokmål)

Håndbok for montøren
Denne boka forklarer de mulighetene vi har til å sikre boliger og lokaler mot innbrudd.

Medlemspris: 378,-
Andre: 463,-
KJØP
*Installasjonsguiden - Veiledning til NEK 400:2022 (Bokmål)...

Installasjonsguiden er det nye navnet til Normguiden. Dette er en veiledning til NEK 400:2022. 
Medlemspris: 1 036,-
Andre: 1 219,-
KJØP
*Introduksjon til heisfaget (Bokmål&Nynorsk)

Ny lærebok for heismontørfaget.
Medlemspris: 484,-
Andre: 568,-
KJØP
*Introduksjon til heisfaget NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)...

Ny lærebok til heismontørfaget.

Skoler bruker Feideinnlogging for å få tilgang til boka.
Medlemspris: 224,-
Andre: 224,-
KJØP
*Jordingshåndboka (Bokmål)

Jordingshåndboka er et hjelpemiddel for planlegging, utførelse og vedlikehold av jordingssystemer.
Medlemspris: 354,-
Andre: 416,-
INFO
*Kabelanlegg Vg3 energimontør (Bokmål&Nynorsk)

Kabelanlegg dekker fagemner i læreplanen for Vg3 energimontørfaget i Kunnskapsløftet, og den støtter nettbasert opplæring i regi av Elskolen.
Medlemspris: 596,-
Andre: 701,-
INFO
Kabelanlegg Vg3 energimontør NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)...

Læreboka Kabelanlegg dekker fagemner i læreplanen for energimontørfaget Vg3 i Kunnskapsløftet.
Skolene bruker Feide-innlogging for å få tilgang boka.
Medlemspris: 257,-
Andre: 257,-
KJØP
*Kablingssystemer. Tele og datainstallasjoner i næringsbygg (Bokmål)...

Boka tar for seg både kobber- og fibernett, kabler og koblingsmateriell og forklarer arbeidsmetoder og dokumentasjon.

Medlemspris: 285,-
Andre: 335,-
KJØP
*Kameraovervåking (Bokmål)

Målgruppen for boken er primært elektrikere. Den er laget som et oppslagsverk hvor man kan finne løsninger.
Medlemspris: 416,-
Andre: 493,-
KJØP
*Kortslutningsberegninger (Bokmål)

Dimensjonering av ledere og vern.
Medlemspris: 576,-
Andre: 677,-
KJØP
Kuldemontøren - Generell innføring - NETTUTGAVE (Bokmål)...

Skolene bruker Feide-innlogging for å få tilgang til boka.

 
 

Medlemspris: 302,-
Andre: 302,-
KJØP
*Kuldemontøren - Generell innføring (Bokmål&Nynorsk)...

Boka dekker læreplanen i begge programfagene for Vg2, dvs. både kulde- og varmepumpesystemer og energi- og automatiseringssystemer.
Medlemspris: 695,-
Andre: 817,-
KJØP
*Kuldemontøren 2 - For viderekomne (Bokmål&Nynorsk)

Kuldemontøren 2 Vg3 for viderekomne er skrevet for kulde- og varmepumpeoperatører, elever og lærlinger.
Medlemspris: 739,-
Andre: 777,-
KJØP
Kuldemontøren 2 - For viderekomne NETTUTGAVE (Bokmål)...

Skolene bruker Feide-innlogging for å få tilgang til boka.


Medlemspris: 284,-
Andre: 284,-
KJØP
*Luftledningsanlegg Vg3 energimontør (Bokmål&Nynorsk)...

Ny bok 2017

Læreboka Luftledningsanlegg dekker fagemner i læreplanen for energimontørfaget Vg3 i Kunnskapsløftet, og den støtter nettbasert opplæring i regi av Elskolen.


Medlemspris: 644,-
Andre: 757,-
INFO
Luftledningsanlegg Vg3 energimontør NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)...

Ny bok
Læreboka Luftlinjeanlegg dekker fagemner i læreplanen for energimontørfaget Vg3 i
Kunnskapsløftet.

Skolene bruker Feide-innlogging for å få tilgang til boka.


 

Medlemspris: 285,-
Andre: 285,-
KJØP
*Lynvernhåndboka (Bokmål)

Lynvernhåndboka henvender seg til elektroentreprenører og montører, og andre som er involvert i installasjonen av lynvernanlegg.
Medlemspris: 258,-
Andre: 299,-
KJØP
*Materialbearbeiding i praksis (Bokmål)

Materialbearbeiding i praksis tar for seg lærestoffet om bearbeiding av materialer og utstyr, og bruk av verktøy i elektrofagene.
Medlemspris: 305,-
Andre: 361,-
KJØP
*Montasjeteknikk (Bokmål&Nynorsk)

Ny lærebok for heismontørfaget
Medlemspris: 484,-
Andre: 568,-
KJØP
*Montasjeteknikk NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)

Ny lærebok for heismontørfaget.
Medlemspris: 259,-
Andre: 259,-
KJØP
*Montørhåndboka NEK 400:2022 (Bokmål)

Montørhåndboka gir veiledning om praktisk utførelse av elektriske bygningsinstallasjoner i henhold til gjeldende forskrifter og standarder.

Medlemspris: 535,-
Andre: 629,-
KJØP
*Måleteknikk for elektrofagene (Bokmål)

Denne boka beskriver de praktiske og teoretiske sidene ved måleteknikk.
Medlemspris: 533,-
Andre: 585,-
KJØP
*Måleøvinger i elektronikk (Bokmål)

Måleøvinger i elektronikk omhandler en rekke måleøvinger i analog elektronikk. 
Medlemspris: 212,-
Andre: 248,-
KJØP
*NEK 400 på 1,2,3 (Bokmål)

NEK 400 på 1,2,3 forklarer normens oppbygging og innhold på en enkel og lettfattelig måte. 
Medlemspris: 324,-
Andre: 379,-
KJØP
*Oppdrags- og prosjektledelse - prosjektstyring. Del 1: Prosjektstyring (Bokmål)...

Boka gir en konsentrert innføring i sentrale begreper og metoder for planlegging og oppfølging av prosjekter.
Medlemspris: 292,-
Andre: 336,-
KJØP
*Overspenningsvern (Bokmål)

Håndbok for montør og installatør. Boka viser hvilke vern som bør brukes, hvor installasjonen bør plasseres og hvordan monteres og tilkobles.
Medlemspris: 208,-
Andre: 244,-
KJØP
*Prosjektering av teleinstallasjoner (Bokmål)

Oppdaterte iht. tekniske normer 2016. Boken er en viktig kilde for å forstå og finne frem i normene.
Medlemspris: 683,-
Andre: 803,-
KJØP
Prosjektering av teleinstallasjoner NETTUTGAVE (Bokmål)...

Skolene bruker Feide-innlogging for å få tilgang til boka.
Medlemspris: 306,-
Andre: 352,-
KJØP
*Releteknikk Vg3 energioperatør NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)...

Releteknikk Vg3 energioperatør dekker fagemner i læreplanen for Vg3 energioperatørfaget  i Kunnskapsløftet, og den støtter nettbasert opplæring i regi av Elskolen.
Medlemspris: 134,-
Andre: 134,-
KJØP
*Reléteknikk Vg3 energioperatører (Bokmål&Nynorsk)

Releteknikk Vg3 energioperatør dekker fagemner i læreplanen for Vg3 energioperatørfaget  i Kunnskapsløftet, og den støtter nettbasert opplæring i regi av Elskolen.Medlemspris: 291,-
Andre: 343,-
KJØP
*Skjemasymboler (Bokmål)

Skjemasymboler er en samling av de mest brukte tekniske tegnesymbolene i elektrofaget og beslektede fagområder.
Medlemspris: 133,-
Andre: 155,-
KJØP
*SKOLEVERSJON Montørhåndboka NEK 400:2022 NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)...

Dette er versjonen som skoler skal bestille, og de skal bruke Feide-innlogging ved bestilling.

ISBN: EF0002 (Bokmål&Nynorsk)
Antall sider: 406
Forfattere: Ormbostad, Just Erik, Halvorsen Kjell Morten
Emner: Belysning, Bolig, Bygginstallasjon, Elkraft, EMC, FEL, Fordelingsnett, Installasjon, Jording, Kabling, Kortslutning, Lynvern, Lys, Måleteknikk, Overspenningsvern, Prosjektering, TN-anlegg, Vekselstrøm, Vern, Bolig, bygningsinstallasjon, tele/data-kommunikasjon, Elektriker
Linjer: FaglitteraturMedlemspris: 259,-
Andre: 259,-
KJØP
SKOLEVERSJON Installasjonsguiden - Veiledning til NEK 400:2022 NETTUTGAVE...

Skoler skal bestille denne versjonen, og skal bruke Feide-innlogging.
Medlemspris: 448,-
Andre: 448,-
KJØP
*Sluttkontroll på 1,2,3 (Bokmål)

Boka gir en kortfattet innføring i hvordan sluttkontrollen skal gjennomføres i praksis.
Medlemspris: 273,-
Andre: 321,-
KJØP
*Sluttkontrollhåndboka (Bokmål)

Sluttkontrollhåndboka er oppdatert i henhold til NEK 400:2022.
Medlemspris: 377,-
Andre: 443,-
KJØP
*Stasjons- og distribusjonsnett Vg3 energimontør (Bokmål&Nynorsk)...

Ny bok 2017
Læreboka Stasjons- og distribusjonsnett dekker fagemner i læreplanen for energimontørfaget Vg3 i Kunnskapsløftet, og den støtter nettbasert opplæring i regi av Elskolen.

Medlemspris: 649,-
Andre: 764,-
INFO
Stasjons- og distribusjonsnett Vg3 energimontør NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)...

Læreboka Stasjons- og distribusjonsnett dekker fagemner i læreplanen for energimontørfaget Vg3 i Kunnskapsløftet.
Skolene bruker Feide-innlogging for å få tilgang boka.
Medlemspris: 290,-
Andre: 290,-
KJØP
*Strøm om bord - Håndbok om elektrisitet i fritidsbåter (Bokmål)...

Håndboka gir praktisk veiledning om installering, bruk og vedlikehold av elektriske anlegg i båt både for bruker, båtbygger og elektriker.
Medlemspris: 294,-
Andre: 346,-
KJØP
*Styresystemer Vg2 elenergi og ekom (Bokmål)

Læreboka tar for seg trådbaserte og trådløse styringssystemer for belysning- og varmeanlegg, effektuttak og motorer. Boken beskriver hvordan man bruker sensorer for styring av utstyr i elektriske anlegg og installasjoner.
Medlemspris: 756,-
Andre: 888,-
KJØP
*Styresystemer Vg2 elenergi og ekom (Nynorsk)

Kjerneelementene fra læreplanen er integrert i læreboka. Dette skal gjøre eleven i stand til å vurdere og velge arbeidsmetoder innenfor faget blant annet med tanke på risikovurdering, personlig sikkerhet, maskinsikkerhet, datasikkerhet, miljø og bærekraft. Læreboka gir en innføring i fagområder som henter det teoretiske og praktiske grunnlaget fra mange tilgrensende fag. Fagemnene i boka må i første rekke ses i sammenheng med kompetansemålene for elenergisystemer og elektronisk kommunikasjon. Boka finnes også i elektroniske utgaver på www.elbok.no

ISBN:9788273457974 (Nynorsk)
Antall sider:384
Forfattere:Andersson-Ulseth Peter
Emner:Belysning, Bolig, Bygginstallasjon, Elektronikk, Elkraft, EMC, FEL, Fordelingsnett, Installasjon, Jording, Kabling, Kortslutning, Måleteknikk, Overspenningsvern, Bolig, bygningsinstallasjon, tele/data-kommunikasjon, Elektriker , IKT
Linjer:Vg2 elenergi, Vg2 elenergi og ekom


Medlemspris: 755,-
Andre: 888,-
KJØP
*Styresystemer Vg2 elenergi og ekom NETTUTGAVE (Bokmål)...

Styresystemer Vg2 elenergi og ekom tar for seg trådbaserte og trådløse styringssystemer for belysnings- og varmeanlegg, effektuttak og motorer. Læreboka beskriver hvordan man bruker sensorer for styring av utstyr i elektriske anlegg og installasjoner, og hvordan man velger riktig type sensor samt monterer, programmerer og konfigurerer sensorene slik at man oppnår ønsket virkemåte og funksjon. 
Medlemspris: 325,-
Andre: 325,-
KJØP
*Styresystemer Vg2 elenergi og ekom NETTUTGAVE (Nynorsk)...

Styresystemer Vg2 elenergi og ekom tar for seg trådbaserte og trådløse styringssystemer for belysnings- og varmeanlegg, effektuttak og motorer. Læreboka beskriver hvordan man bruker sensorer for styring av utstyr i elektriske anlegg og installasjoner, og hvordan man velger riktig type sensor samt monterer, programmerer og konfigurerer sensorene slik at man oppnår ønsket virkemåte og funksjon. 
Medlemspris: 325,-
Andre: 325,-
KJØP
*Tavlehåndboka 2019 (Bokmål)

Boka er et hjelpemiddel til montøren for fagmessig og dokumentert utførelse av eltavler.
Medlemspris: 358,-
Andre: 420,-
INFO
*Tavlemontøren (Bokmål&Nynorsk)

Ny lærebok for tavlemontørfaget Vg3 i 2019.
Medlemspris: 703,-
Andre: 824,-
KJØP
Tavlemontøren NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)

Ny lærebok for tavlemontørfaget Vg3 i 2019.
Medlemspris: 298,-
Andre: 298,-
KJØP
*Telekom 1 (Bokmål&Nynorsk)

Telekom 1 og 2 dekker fagemner i læreplanen for telekomminikasjonsfaget Vg3 i Kunnskapsløftet, og den støtter nettbasert opplæring i regi av Elskolen.

Medlemspris: 796,-
Andre: 935,-
KJØP
Telekom 1 NETTUTGAVE (Bokmål)

Skolene bruker Feide-innlogging for å få tilgang til boka.

Medlemspris: 336,-
Andre: 336,-
KJØP
*Telekom 2 (Bokmål&Nynorsk)

Lærebøkene Telekom 1 og Telekom 2 dekker fagemner i læreplanen for telekommunikasjonsfaget Vg3 i Kunnskapsløftet, og den støtter nettbasert opplæring i regi av Elskolen.
Medlemspris: 689,-
Andre: 810,-
KJØP
Telekom 2 NETTUTGAVE (Bokmål)

Skolene bruker Feide-innlogging for å få tilgang til boka.

Medlemspris: 290,-
Andre: 290,-
KJØP
*Termografering (Bokmål)

Håndboka gir kunnskap om termofotografering og den teknikken termograføren benytter.

Medlemspris: 224,-
Andre: 248,-
KJØP
*TN-anlegg (230/400V) (Bokmål)

TN-anlegg (2300/400 V) er en håndbok om prosjektering og montering.
Medlemspris: 241,-
Andre: 285,-
KJØP
*Transformatorer Vg3 energioperatør (Bokmål&Nynorsk)...

Læreboka dekker fagemner i læreplanen for Energioperatørfaget Vg3 i Kunnskapsløftet.
Medlemspris: 530,-
Andre: 602,-
KJØP
*Transformatorer Vg3 energioperatør NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)...

Læreboka dekker fagemner i læreplanen for Energioperatørfaget Vg3 i Kunnskapsløftet.
Medlemspris: 231,-
Andre: 231,-
KJØP
*Trådløse nettverk (Bokmål)

Håndboka omhandler nettverk og grunnleggende TCP/IP
Medlemspris: 241,-
Andre: 284,-
KJØP
*Turbiner og turbinregulering Vg3 energioperatør (Bokmål&Nynorsk)...

Læreboka dekker fagemner i læreplanen for energioperatørfaget Vg3 i Kunnskapsløftet, og den støtter nettbasert opplæring i regi av Elskolen.


Medlemspris: 620,-
Andre: 729,-
KJØP
*Turbiner og turbinregulering Vg3 energioperatører NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)...

Læreboka dekker fagemner i læreplanen for energioperatørfaget Vg3 i Kunnskapsløftet, og den støtter nettbasert opplæring i regi av Elskolen.

Medlemspris: 266,-
Andre: 266,-
KJØP
*Vannkraftanlegg Vg3 energioperatør (Bokmål&Nynorsk)...

Vannkraftanlegg Vg3 energioperatør dekker fagemner i læreplanen for energioperatør Vg3 i Kunnskapsløftet, og den støtter nettbasert opplæring i regi av Elskolen.

Medlemspris: 602,-
Andre: 709,-
KJØP
*Vannkraftanlegg Vg3 energioperatør NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)...

Vannkraftanlegg Vg3 energioperatør dekker fagemner i læreplanen for energioperatør Vg3 i Kunnskapsløftet, og den støtter nettbasert opplæring i regi av Elskolen.
Medlemspris: 259,-
Andre: 259,-
KJØP
*Varmepumpehåndboka (Bokmål)

Håndbok om luft-til-luft-varmepumper

Medlemspris: 438,-
Andre: 480,-
KJØP
Medlemspris: 382,-
Andre: 449,-
KJØP
*Vedlikehold og feilsøking NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)...

Ny lærebok for heismontører

Skoler bruker Feideinnlogging for å få tilgang til boka.
Medlemspris: 158,-
Andre: 158,-
KJØP
*Våtromshåndboka (Bokmål)

Denne boka er en veiledning for elektrikerens arbeid med våtromsinstallasjoner og til våtromsnormen.

Medlemspris: 225,-
Andre: 277,-
KJØP
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517