ProduktkategorierBatterisystemer i Boliger (brann og elsikkerhetsveileder)
Medlemspris: 0,-
Andre: 250,-
Antall:   
KJØP
Varenummer: 1029

Hensikten med veilederen er å oppnå en sikker installasjon gjennom valg av løsning og batterisystem.
Veiledningen er utarbeidet i et samarbeid mellom

  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
  • Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
  • Drammensregionens
    brannvesen IKS (DRBV)
  • Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
  • Nelfo


RISE Fire Research har bidratt med å vurdere brannbelastningen ved brann i batterisystemer i boliger opp mot standardiserte branntestmetoder for konstruksjoner.

Anbefalingene gitt i denne veilederen gjelder for nett-tilknyttede Li-ionbatterisystemer i småhus. Definisjonen på småhus inkluderer eneboliger, to-til firemannsboliger, rekkehus, kjedehus og terrassehus til og med tre etasjer 1.

Målgruppen er de som prosjekterer og bygger batterisystemer i parallell med nettet for lagring av solstrøm eller som energilager for å kutte effekttopper.

I påvente av et mer detaljorientert regelverk på området, er veilederen ment å bistå med anbefalinger i vurderingen av risiko og sikkerhetstiltak. Prosessen er beskrevet steg for steg i en logisk rekkefølge med fokus på de vanligste problemstillingene.

Sammen med veilederen er det utarbeidet en dokumentasjonspakke. Denne består av sjekklister for risikovurdering og sluttkontroll, FDVdokumentasjon, samsvarserklæring og en digital informasjonsfolder som kan gis til sluttbruker. Dokumentajsonspakken kan lastes ned fra "Min Nelfoside". Denne er også tilgjengelig for ikke-medlemmer, så fremt du oppretter en konto.

Se også vår temaside for batteriinstallasjoner. Her finner du blant annet spørsmål og svar, opptak fra webinarer og opplæring i form av nettkurs og live-arrangementer.
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også:

Teknisk veileder – solcelleanlegg i bolig
Veilederen tar opp de viktigste problemstillingene elektroinstallatøren må forholde seg til i hvert steg i prosessen
Minikurs: Arbeid på tak
Dette minikurset tar for seg arbeid på tak.
Normguiden - Veiledning til NEK 400:2018 NETTUTGAVE (Bokmål)
Normguiden er skrevet for planleggere av elekt...
NEK 400:2018 NETTUTGAVE
NEK 400:2018 er nå tilgjengelig i elbok.no – Nelfos digitale bokportal. Det betyr at normen er fulldigitalisert med alle fordeler det betyr.
NEK 399:2018 NETTUTGAVE:Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett
NEK 399:2018 omhandler tilknytning av elanlegg og ekomnett i bygninger til allment nett. Den erstatter NEK 399-1:2014, men innebærer samtidi...
Minikurs: Tunge løft
Dette minikurset tar for seg faremomenter forbundet med tunge løft og tiltak for å forhindre skalder
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517