Produktkategorier

Digitale standarder

Alle
Abonnement
Skole versjon
Abonnement NEK 399 NETTUTGAVE

Alle som abonnerer på NEK 399:2018 vil automatisk få videreført sitt abonnement. Når ny utgave utgis blir denne automatisk tillagt bruker, samtidig som tidligere utgave beholdes. For nye abonnenter faktureres kjøpsår, deretter årlig lisens. Abonnementet løper år for år til det sies opp, med frist den 30/9 for påfølgende år.
Medlemspris: 275,- (45,83)
Andre: 320,- (53,33)
INFO
Abonnement NEK 400 NETTUTGAVE

NEK 400 er en bearbeidet norsk utgave av IEC 60364-serien, CENELEC HD 60364-serien. Den inneholder enkelte utfyllende nasjonaledelstandarder. Standardens formål er å bidra til tilfredsstillendesikkerhet og funksjon for elektriske lavspenningsinstallasjoner ved prosjektering og utførelse. Den inneholder også en metodikk for verifisering, av nyinstallasjon og periodisk verifikasjon.
Medlemspris: 525,- (87,50)
Andre: 620,- (103,33)
INFO
Abonnement NEK 405:2020 Samlet utgave (Elkontroll, eltakst og elektrotermografi) NETTUTGAV...

NEK 405:2020 (samlet utgave) omhandler krav til kvalifikasjoner for kontrollforetak, faglig leder og elkontrolløren, termograføren samt eltakstpersonell.
Medlemspris: 527,- (87,83)
Andre: 620,- (103,33)
INFO
Abonnement NEK 600:2021 El og ekom i vegtrafikksystem NETTUTGAVE...

NEK 600 er en ny nasjonal standard for el- og ekom i vegtrafikksystem og trer i kraft 1. januar 2021. Standarden viser hvordan de funksjonelle sikkerhetskravene i Statens vegvesens vegnormal, håndbok N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg bør løses.
Medlemspris: 380,- (63,33)
Andre: 445,- (74,17)
INFO
Medlemspris: 390,- (65,-)
Andre: 459,- (76,50)
INFO
Medlemspris: 390,- (65,-)
Andre: 459,- (76,50)
INFO
Medlemspris: 390,- (65,-)
Andre: 459,- (76,50)
INFO
Abonnement NEK EN 60204-1:2018 Maskinsikkerhet NETTUTGAVE ...

NEK EN 60204-1 er en norsk oversettelse av den europeiske EN 60204-1:2018. Denne standarden er meget sentral ved utforming og/eller ombygging av maskiner. Standarden er harmonisert i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EU og Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU. Standarden forutsettes å tilfredsstille de relevante grunnleggende sikkerhetskrav i begge disse direktivene.
Medlemspris: 365,- (60,83)
Andre: 430,- (71,67)
INFO
SKOLEVERSJON AV NEK 400:2022 NETTUTGAVE

NEK 400 er en bearbeidet norsk utgave av IEC 60364-serien, CENELEC HD 60364-serien. Den inneholder enkelte utfyllende nasjonaledelstandarder. Standardens formål er å bidra til tilfredsstillendesikkerhet og funksjon for elektriske lavspenningsinstallasjoner ved prosjektering og utførelse. Den inneholder også en metodikk for verifisering, av nyinstallasjon og periodisk verifikasjon.
Medlemspris: 620,-
Andre: 620,-
KJØP
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517