Produktkategorier

Digitale normer

Alle
NEK 399:2022 Tilknytning av elanlegg og ekomnett NETTUTGAVE...

NEK 399:2022 omhandler tilknytning av elanlegg og ekomnett i bygninger til allment nett. Den erstatter NEK 399-1:2018 og NSPEK 399 Metode D:2019. Utgaven har en utvidelse av virkeområde til også å gjelde anlegg som forsynes med høyspenning. Det innebærer dermed en vesentlig utvidelse av virkeområdet. NEK 399:2022 har som formål å dekke alle typer installasjoner som er tilknyttet et allment nett. Standarden vil nå gjelde for tilknytning av alle typer bygninger.
Medlemspris: 805,-
Andre: 945,-
KJØP
NEK 400:2018 NETTUTGAVE

NEK 400:2018 er nå tilgjengelig i elbok.no – Nelfos digitale bokportal. Det betyr at normen er fulldigitalisert med alle fordeler det betyr.
Medlemspris: 527,- (307,42)
Andre: 620,- (361,67)
INFO
NEK 405:2020 Samlet utgave (Elkontroll, eltakst og elektrotermografi) NETTUTGAVE...

NEK 405:2020 (samlet utgave) omhandler krav til kvalifikasjoner for kontrollforetak, faglig leder og elkontrolløren, termograføren samt eltakstpersonell.
Medlemspris: 527,- (307,42)
Andre: 620,- (361,67)
INFO
NEK 600:2021 El og ekom i vegtrafikksystem (NETTUTGAVE))...

NEK 600 er en ny nasjonal standard for el- og ekom i vegtrafikksystem og trer i kraft 1. januar 2021. Standarden viser hvordan de funksjonelle sikkerhetskravene i Statens vegvesens vegnormal, håndbok N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg bør løses.
Medlemspris: 380,- (221,67)
Andre: 445,- (259,58)
INFO
Medlemspris: 390,- (227,50)
Andre: 459,- (267,75)
INFO
Medlemspris: 390,- (227,50)
Andre: 459,- (267,75)
INFO
Medlemspris: 390,- (227,50)
Andre: 459,- (267,75)
INFO
NEK EN 60204-1:2018 Maskinsikkerhet NETTUTGAVE

NEK EN 60204-1 er en norsk oversettelse av den europeiske EN 60204-1:2018. Denne standarden er meget sentral ved utforming og/eller ombygging av maskiner. Standarden er harmonisert i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EU og Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU. Standarden forutsettes å tilfredsstille de relevante grunnleggende sikkerhetskrav i begge disse direktivene.
Medlemspris: 365,- (212,92)
Andre: 430,- (250,83)
INFO
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517