Produktkategorier

Digitale normer

Alle
NEK 399:2018 NETTUTGAVE:Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett ...

NEK 399:2018 omhandler tilknytning av elanlegg og ekomnett i bygninger til allment nett. Den erstatter NEK 399-1:2014, men innebærer samtidig en vesentlig utvidelse av virkeområdet. Normen vil nå gjelde for tilknytning av alle typer bygninger.
Medlemspris: 150,- (25,-)
Andre: 175,- (29,17)
INFO
NEK 400:2018 NETTUTGAVE

NEK 400:2018 er nå tilgjengelig i elbok.no – Nelfos digitale bokportal. Det betyr at normen er fulldigitalisert med alle fordeler det betyr.
Medlemspris: 469,- (78,17)
Andre: 549,- (91,50)
INFO
NEK 405:2020 Samlet utgave (Elkontroll, eltakst og elektrotermografi) NETTUTGAVE...

NEK 405:2020 (samlet utgave) omhandler krav til kvalifikasjoner for kontrollforetak, faglig leder og elkontrolløren, termograføren samt eltakstpersonell.
Medlemspris: 527,- (87,83)
Andre: 620,- (103,33)
INFO
NEK 600:2021 El og ekom i vegtrafikksystem (NETTUTGAVE))...

NEK 600 er en ny nasjonal standard for el- og ekom i vegtrafikksystem og trer i kraft 1. januar 2021. Standarden viser hvordan de funksjonelle sikkerhetskravene i Statens vegvesens vegnormal, håndbok N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg bør løses.
Medlemspris: 380,- (63,33)
Andre: 445,- (74,17)
INFO
Medlemspris: 390,- (65,-)
Andre: 459,- (76,50)
INFO
Medlemspris: 390,- (65,-)
Andre: 459,- (76,50)
INFO
Medlemspris: 390,- (65,-)
Andre: 459,- (76,50)
INFO
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517