Produktkategorier

Programvare

Alle
Febdok
Nelfosky
Eldata kjøp
Eldata vedlikehold
NIK - Internkontroll bedrift
IKK - Nelfo internkontroll kunde
FDV - Forvaltning, Drift og Tilsyn
PBL - Plan og Bygningsloven Styringsystem
KS - Kvalitetssikring
VR - programvare
Eldata proff

Eldata proff inkluderer 2 programmer i en løsning, både Eldata anbud og Eldata tilbud. Grunnpakken inkluderer 3 personlige brukere som kan fordeles på Eldata anbud eller Eldata tilbud.
Medlemspris: 24 000,- (4 000,-)
Andre: 40 000,- (6 666,67)
KJØP
Eldata - Vedlikeholdsavgift

Vedlikeholdsavgiften dekker support, nedlastinger, oppdateringer, lisensbank m.m. og aktiviseres ved kjøp av varenummer 1200.
Medlemspris: 17 500,-
Andre: 35 000,-
INFO
Eldata ekstra brukerrettighet

Ekstra brukerrettigheter utover grunnpakke på 3 brukere
Medlemspris: 3 400,- (566,67)
Andre: 5 500,- (916,67)
KJØP
Eldata ekstra brukerrettighet - Vedlikeholdsavgift...

Vedlikeholdsavgiften dekker support, nedlastinger, oppdateringer, lisensbank m.m. og aktiviseres ved kjøp av varenummer 1221.
Medlemspris: 3 400,-
Andre: 6 000,-
INFO
Eldata konsern

Eldata proff grunnpakke - inkluderer 10 personlige brukere som kan fordeles på Eldata anbud eller Eldata tilbud.
Eldata proff inkluderer 2 programmer i en løsning, både Eldata anbud og Eldata tilbud.
Pris på forespørsel
Medlemspris: 0,-
Andre: 0,-
INFO
Eldata Konsern - Vedlikeholdsagift

Vedlikeholdsavgiften dekker support, nedlastinger, oppdateringer, lisensbank m.m. og aktiviseres ved kjøp av varenummer 1224.
Pris på forespørsel
Medlemspris: 0,-
Andre: 0,-
INFO
Eldata skoleversjon (20 brukere) inkl. kurs

Tilbud til tekniske skoler i Norge som inkluderer årlig oppfølging og kurs på den aktuelle skolen etter avtale. Pris inkluderer 20 brukere
Medlemspris: 3 800,-
Andre: 3 800,-
KJØP
Eldata Skoleversjon - Vedlikeholdsavgift

Vedlikeholdsavgiften dekker support, nedlastinger, oppdateringer, lisensbank m.m. og aktiviseres ved kjøp av varenummer 1235.
Medlemspris: 3 800,-
Andre: 3 800,-
INFO
ELdata - Tilbud Vedlikeholdsavgift

Vedlikeholdsavgiften dekker support, nedlastinger, oppdateringer, lisensbank m.m. og aktiviseres ved kjøp av varenummer 1282.
Medlemspris: 7 200,-
Andre: 10 000,-
INFO
Eldata Tilbud- Oppgradering til Eldata Proff GRATIS ut 2021...

Har du Eldata Tilbud og ønsker å få alle funksjonene i Eldata Anbud? Med Eldata Anbud slipper du bl.a. å lese inn priser og rabatter fra dine leverandører manuelt. Vedlikehold er inkludert ut innkjøpsåret. Deretter vil abonnementet løpe inntil vi mottar skriftlig oppsigelse. Oppsigelsen må være oss i hende 3 mnd. før årets slutt.
Medlemspris: 0,-
Andre: 0,-
KJØP
Pakke brukerlisens 1: NIK, IKK og FDV

Pakkeløsning i Integrator med NIK, IKK og FDV
Medlemspris: 10 550,- (1 758,33)
Andre:
KJØP
Pakke brukerlisens 2: NIK, IKK og FDV

Ved førstegangs bestilling fakturers det for gjenstående måneder av inneværende år. Deretter blir avtalen automatisk fornyet for 1 år av gangen. For mer informasjon se lisensavtalen som følger med produktet.
Medlemspris: 5 275,- (879,17)
Andre:
KJØP
IKK brukerlisens 1

Systemet kan tilpasses enhver periodisk kontroll / verifikasjon av kunders el-anlegg.
Medlemspris: 7 040,- (1 173,33)
Andre: 10 800,- (1 800,-)
KJØP
IKK brukerlisens 2

Ekstra brukerlisens for IKK - Internkontroll- Kunde
Medlemspris: 3 520,- (586,67)
Andre: 5 400,- (900,-)
KJØP
IKK brukerlisens 3

Ekstra brukerlisens for IKK - Internkontroll- Kunde.
Medlemspris: 1 760,- (293,33)
Andre: 2 700,- (450,-)
KJØP
KS brukerlisens 1

KS - KvalitetsSikring inneholder prosedyrer, sjekklister, tabeller, dokumentmaler inkludert linker til aktuelle organisasjoner som virksomheten er avhengig av mht krav fra omgivelser, kunder og oppdrag.
Medlemspris: 7 040,- (1 173,33)
Andre: 10 800,- (1 800,-)
KJØP
KS brukerlisens 2

KS - KvalitetsSikring inneholder prosedyrer, sjekklister, tabeller, dokumentmaler inkludert linker til aktuelle organisasjoner som virksomheten er avhengig av mht krav fra omgivelser, kunder og oppdrag
Medlemspris: 3 520,- (586,67)
Andre: 5 400,- (900,-)
KJØP
KS brukerlisens 3 (ut inneværende år)

KS - KvalitetsSikring inneholder prosedyrer, sjekklister, tabeller, dokumentmaler inkludert linker til aktuelle organisasjoner som virksomheten er avhengig av mht krav fra omgivelser, kunder og oppdrag.
Medlemspris: 1 760,- (293,33)
Andre: 2 700,- (450,-)
KJØP
FDV brukerlisens 1

FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold. Verktøyet brukes til å lage den pålagte brukerdokumentasjonen som kreves ved overlevering av byggeoppdrag. Det kan være en enkel FDV for mindre oppdrag, til større oppdrag som krever mer informasjon, underlag, rapporter og tegninger om det utførte prosjektet.

Ved førstegangs bestilling fakturers det for gjenstående måneder av inneværende år. Deretter blir avtalen automatisk fornyet for 1 år av gangen. For mer informasjon se lisensavtalen som følger med produktet.

Medlemspris: 7 040,- (1 173,33)
Andre: 10 800,- (1 800,-)
KJØP
FDV brukerlisens 2

Ved førstegangs bestilling fakturers det for gjenstående måneder av inneværende år. Deretter blir avtalen automatisk fornyet for 1 år av gangen. For mer informasjon se lisensavtalen som følger med produktet.
Medlemspris: 3 520,- (586,67)
Andre: 5 400,- (900,-)
KJØP
FDV brukerlisens 3

Ved førstegangs bestilling fakturers det for gjenstående måneder av inneværende år. Deretter blir avtalen automatisk fornyet for 1 år av gangen. For mer informasjon se lisensavtalen som følger med produktet.
Medlemspris: 1 760,- (293,33)
Andre: 2 700,- (450,-)
KJØP
NIK brukerlisens 1

Nelfo Internkontroll er et lisensiert, web-basert internkontrollsystem. NIK inneholder alle relevante dokumenter og prosedyrer ihht lovverket.
Medlemspris: 7 040,- (1 173,33)
Andre: 10 800,- (1 800,-)
KJØP
NIK brukerlisens 2

Ved førstegangs bestilling fakturers det for gjenstående måneder av inneværende år. Deretter blir avtalen automatisk fornyet for 1 år av gangen. For mer informasjon se lisensavtalen som følger med produktet.
Medlemspris: 3 520,- (586,67)
Andre: 5 400,- (900,-)
KJØP
NIK brukerlisens 3

Ved førstegangs bestilling fakturers det for gjenstående måneder av inneværende år. Deretter blir avtalen automatisk fornyet for 1 år av gangen. For mer informasjon se lisensavtalen som følger med produktet.
Medlemspris: 1 760,- (293,33)
Andre: 2 700,- (450,-)
KJØP
PBL brukerlisens 1

Lisensiert systemet som tar for seg alle de elementer som er nødvendig i henhold til lov og forskrifter.
Medlemspris: 7 040,- (1 173,33)
Andre: 10 800,- (1 800,-)
KJØP
PBL brukerlisens 2

Ved førstegangs bestilling fakturers det for gjenstående måneder av inneværende år. Deretter blir avtalen automatisk fornyet for 1 år av gangen. For mer informasjon se lisensavtalen som følger med produktet.
Medlemspris: 3 520,- (586,67)
Andre: 5 400,- (900,-)
KJØP
Nelfosky bruker

For å få tilgang til Nelfosky må du ha en personlig Nelfosky bruker.
Medlemspris: 390,- (780,-)
Andre: 585,- (1 170,-)
INFO
Endring av Nelfosky bruker

Endring av eksisterende nelfosky bruker til ny bruker.
Medlemspris: 500,-
Andre: 500,-
KJØP
Febdok Start, grunnpakke - lokal

Dimensjonerer og dokumenterer installasjoner i henhold til FEL og NEK 400. Grunnpakke har to brukerrettigheter og kan installeres på to separate maskiner.
Medlemspris: 6 400,- (1 066,67)
Andre: 10 880,- (1 813,33)
KJØP
Febdok Start, grunnpakke - server

Dimensjonerer og dokumenterer installasjoner i henhold til FEL og NEK 400. Grunnpakke har to samtidige brukerrettigheter og installeres på felles server.
Medlemspris: 6 400,- (1 066,67)
Andre: 10 880,- (1 813,33)
KJØP
Febdok Start, ekstra avdeling

Denne varen forutsetter grunnpakke server og inkluderer 2 brukerrettigheter.
Medlemspris: 6 400,- (1 066,67)
Andre: 10 880,- (1 813,33)
KJØP
Febdok Start, ekstra brukerrettighet

Utvid antall brukerrettigheter i eksisterende abonnement av Febdok.
Medlemspris: 3 200,- (533,33)
Andre: 5 440,- (906,67)
KJØP
Febdok, ekstra språkpakke og dimensjoneringsbasis

Utvid Febdok med ekstra språk og tilhørende dimensjoneringsbasis.
Medlemspris: 3 200,- (533,33)
Andre: 5 440,- (906,67)
KJØP
Febdok Skole versjon (Klassesett 30 brukere)

Klassesett har 30 brukerrettigheter med tidsstyrt lisens.
Medlemspris: 4 480,- (746,67)
Andre: 4 480,- (746,67)
KJØP
Virtual safety training

Virtual safety traing – now you can practise in a safe way
Medlemspris: 3 000,-
Andre: 3 000,-
INFO
Virtuell sikkerhetsopplæring i fse

Virtuell sikkerhetsopplæring i fse – nå kan du øve på en sikker måte
Medlemspris: 3 000,-
Andre: 3 000,-
INFO
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517