Produktkategorier

Nettkurs

Alle
Arbeidsliv
Elsikkerhet
Forskrifter og standarder
FSE
HMS
Ledelse og økonomi
Nettkurs: Prosjekt fareblind

Prosjekt Fareblind er en grunnleggende sikkerhetsopplæring for alle som skal utføre arbeid på en bygge- eller anleggsplass.
Medlemspris: 0,-
Andre: 0,-
INFO
Nettkurs: Lys og belysning med fokus på universell utforming...

Dette kurset tar for seg grunnleggende temaer og lystekniske begreper, og gir eksempler på belysningsløsninger i forskjellige rom i en bolig. Kurset er utarbeidet av Lyskultur.
Medlemspris: 1 776,-
Andre: 2 091,-
INFO
Abonnement Elflix premium

Elflix er abonnementet for deg som er opptatt av kompetanseheving.
Medlemspris: 349,- (0,-)
Andre: 549,- (0,-)
INFO
Elflix Skolelisens

Elflix er abonnementet for deg som er opptatt av kompetanseheving.
Medlemspris: 3 000,-
Andre: 3 000,-
INFO
Nettkurs: NEK 400:2018 - endringer

Dette kurset skal gi deltakeren en bevisst holdning til NEK 400, oppbygning og struktur. Kurset kommer ikke til å ta for seg hele NEK 400: 2018, men er ment som en rask oppdatering i de viktigste endringene fra 2014.
Medlemspris: 605,-
Andre: 727,-
INFO
Nettkurs: Fallsikring

Kurset gir deg den teoretiske kompetansen du trenger for å utøve arbeider i høyden på en ansvarlig og risikobevisst måte. Praktisk opplæring i bruk av det fallsiringsutstyret du skal benytte må tas i tillegg.
Medlemspris: 1 035,-
Andre: 1 150,-
INFO
Nettkurs: Elbillading - grunnleggende

Kurset skal gi brukere av elbiler en bevisst holdning til lading av elektriske kjøretøy og en innføring i de viktigste elementene.
Medlemspris: 476,-
Andre: 572,-
INFO
Nettkurs: 5 Sikre bolig

Dette kurset skal gi deltakeren en bevist holdning til myndighetens krav til dokumentasjon og sluttkontroll av et elektrisk anlegg.
Medlemspris: 605,-
Andre: 727,-
INFO
Nettkurs: FSE høyspenning

Kurset er spesielt tilrettelagt for bygg og anleggsbransjen. Brukes på nettbrett og/eller PC.
Norsk og engelsk.
Medlemspris: 727,-
Andre: 851,-
INFO
Nettkurs: FSE lavspenning

Kurset er spesielt tilrettelagt for bygg og anleggsbransjen. Brukes på nettbrett og/eller PC.
Norsk, engelsk og polsk.
Medlemspris: 727,-
Andre: 851,-
INFO
Nettkurs: Bruk av personløftere – teori

Kurset omhandler personløfter klasse A, B og C, og dekker den teoretiske delen av opplæringen som kreves for å få et kompetansebevis.
Medlemspris: 1 233,-
Andre: 1 370,-
INFO
Nettkurs: Måleteknikk for sluttkontroll

Kurset omfatter myndighetens krav til dokumentasjon og sluttkontroll av et elektrisk anlegg.
Medlemspris: 605,-
Andre: 727,-
INFO
Nettkurs: FSE for instruert togpersonell

Kurset ivaretar den årlige teoretiske gjennomgangen av "Forskrift om sikkerhet ved arbeid og drift av elektriske anlegg - FSE" for instruert togpersonell. Kurset består av tre deler: en generell del, en fagspesifikk lavspenningsdel og en fagspesifikk høyspenningsdel.
Medlemspris: 727,-
Andre: 851,-
INFO
Nettkurs: Batterier og lokal energilagring

Etter gjennomført kurs skal deltakeren forstå grunnleggende prinsipper for batterier og batteriinstallasjoner. Forhåndsbestilling: Kurset blir tilgjengelig fra 21. januar 2021
Medlemspris: 504,-
Andre: 606,-
INFO
Nettkurs: FSE for togelektrikere

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning til elsikkerhet, slik at antall personskader og materielle skader kan reduseres. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om teoretisk oppdatering i FSE min. hver 12 mnd. for togelektrikere Kurset berører førstehjelp som en introduksjon, men det må gjennomføres et førstehjelpskurs i tillegg.
Medlemspris: 1 261,-
Andre: 1 519,-
INFO
Nettkurs: Ergonomi

Kurset tar for seg tre områder der ergonomisk tilrettelegging har betydning. Ergonomi for administrasjonsmedarbeidere, på byggeplassen og tilrettelegging for gravide.
Medlemspris: 0,-
Andre: 1 515,-
INFO
Nettkurs: Arbeider i høyden

Dette nye kurset skal gjøre prosjekterende og utførende i stand til å velge løsninger som gjør det trygt å arbeide i høyden, samt vurdere om et stillas er forsvarlig.
Medlemspris: 605,-
Andre: 727,-
INFO
Nettkurs: NEK 700:2020 - endringer

Dette kurset gir en bevist holdning til NEK 700 serien, oppbygning,struktur og oversikt over de viktigste endringene som skiller NEK 700:2016 fra ny NEK 700:2020.
Medlemspris: 605,-
Andre: 727,-
INFO
Nettkurs: NEK 700:2016 – endringer

Dette kurset gir en bevist holdning til NEK 700, oppbygning,struktur og oversikt over de viktigste endringene som skiller NEK 700A:2012 fra ny NEK 700:2016.
Medlemspris: 605,-
Andre: 727,-
INFO
Nettkurs: Stillasmontering (opp til 9 meter) - teori...

Kurset bygge på krav i Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 17, som omhandler montering, demontering og endring av stillas.
Medlemspris: 2 015,-
Andre: 2 240,-
INFO
Nettkurs: Brannvern ved utførelse av varme arbeider....

Krav til sertifikat i Varme arbeider ved bruk av arbeidsutstyr som kan starte en brann.
Medlemspris: 1 530,-
Andre: 1 650,-
INFO
Medlemspris: 2 500,-
Andre: 3 100,-
INFO
Nettkurs: Sikker bruk av arbeidsutstyr: Håndholdt verktøy og bygningssager....

Lær om sikker bruk, vedlikehold og kontroll av de aktuelle verktøyene.
Medlemspris: 670,-
Andre: 745,-
INFO
Nettkurs: Hvordan håndtere asbest i et byggeprosjekt...

Kurset er spesielt tilrettelagt for bygg og anleggsbransjen. Brukes på nettbrett og/eller PC.
Medlemspris: 727,-
Andre: 851,-
INFO
Nettkurs: Innføring i solcellekraft

Etter gjennomført kurs skal deltakeren forstå grunnleggende prinsipper og begreper rundt solcelle-installasjoner, samt historisk utvikling for hvorfor solcelle-industrien utvikler seg i et enormt tempo.
Medlemspris: 504,-
Andre: 606,-
INFO
Nettkurs: Støy

Støy kan føre til helseproblemer og øke risikoen for ulykker. Det er derfor viktig at vi tar godt vare på hørselen vår og gjør alt vi kan for å forebygge skader eller tap av hørsel.
Medlemspris: 585,-
Andre: 560,-
INFO
Nettkurs: Lading av elektriske kjøretøy

Kurset skal gi deltakeren en bevisst holdning til lading av elektriske kjøretøy og en innføring i de viktigste elementene i denne type installasjoner. Kurset skal også gjøre deltakeren i stand til å gi kunder og byggherrer råd ved valg av løsning.
Medlemspris: 504,-
Andre: 606,-
INFO
Elektroniske innbrudds- og overfallsalarmsystemer, Nivå 1...

Dette kurset er den grunnleggende teorien for det første nivået man må igjennom for å bli autorisert som FG-godkjent montør og som Fagansvarlig i et FG-godkjent foretak.
Medlemspris: 1 258,-
Andre: 1 519,-
INFO
Nettkurs: FSE høy- og lavspenning

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning til elsikkerhet, slik at antall personskader og materielle skader kan reduseres. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om teoretisk oppdatering i FSE min. hver 12 mnd.
Medlemspris: 1 261,-
Andre: 1 519,-
INFO
Nettkurs: FSE lavspenning for heismontører

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning til elsikkerhet, slik at antall personskader og materielle skader kan reduseres. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om teoretisk oppdatering i FSE min. hver 12 mnd.
Medlemspris: 727,-
Andre: 851,-
INFO
Nettkurs: Hvordan unngå brudd på konkurranseloven

Et kurs i konkurranserett og prosjektsamarbeid
Medlemspris: 0,-
Andre: 727,-
INFO
Nettkurs: NEK 399:2022

Dette kurset tar for seg NEK 399: 2022. Tilknytningspunkt for el- og ekomnett og en innføring i bruk RENblad-serien 4100
Medlemspris: 686,-
Andre: 803,-
INFO
Nettkurs: Elektriske fordelingstavler for usakkyndig betjening...

Lær om boligtavler og begrensninger for tavler for usakkyndig betjening.
Medlemspris: 476,-
Andre: 572,-
INFO
Nettkurs: FSE for instruert personell

Dette kurset er for branntettere, vaktmestere og annet driftspersonell.
Medlemspris: 588,-
Andre: 646,-
INFO
Nettkurs: Elektriske installasjoner i boliger

Dette kurset gir deltakeren innsikt i hva FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, §16 mener med «egnet til den forutsatte bruk»
Medlemspris: 504,-
Andre: 606,-
INFO
Nettkurs: Installatørens rolle i maskinleveranser og i modulbygg...

Dette kurset inneholder to temaer, maskinleveranser og modulbygg. Siden disse typer installasjoner omfatter flere ulike aktører i byggeprosessen er det lett å gå seg vill i regelverket og ansvarsfordelingen i slike leveranser.
Medlemspris: 727,-
Andre: 851,-
INFO
Nettkurs: Over streken? - et kurs i etikk

Kurset omhandler holdninger og praksis knyttet til: • Gaver • Representasjon • Utgiftsdekning for andre enn egne ansatte.
Medlemspris: 0,-
Andre: 727,-
INFO
Nettkurs: Førstehjelp for elektropersonell

Kurset tar for seg de grunnleggende prinsippene for å utøve livreddende førstehjelp.
Medlemspris: 415,-
Andre: 460,-
INFO
Nettkurs: Forberedelse til systemrevisjon

Kurset omhandler systemrevisjonen fra Det lokale eltilsynet og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.
Medlemspris: 727,-
Andre: 851,-
INFO
Nettkurs: Energikrav i byggteknisk forskrift

Kurset tar for seg krav til bygningens energieffektivitet
Medlemspris: 370,-
Andre: 405,-
INFO
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517