Produktkategorier

Nettkurs

For administrasjon av dine nettkurs klikk her
Alle
Nettkurs: NEK 400:2010 - Endringer

Kurset omfatter NEK 400:2010, oppbygning og struktur samt ha fått god oversikt over de viktigste endringene som skiller gammel NEK 400:2006 fra ny NEK 400:2010.

Kjøp kurset her
Medlemspris: 490,-
Andre: 590,-
INFO
Nettkurs: NEK 400:2014 - Endringer

Omfatter oppbygning og struktur. Gir god oversikt over de viktigste endringene som skiller NEK 400:2010 fra NEK 400:2014.

Kjøp kurset her
Medlemspris: 490,-
Andre: 590,-
INFO
Nettkurs: 5 Sikre bolig

Dette kurset skal gi deltakeren en bevist holdning til myndighetens krav til dokumentasjon og sluttkontroll av et elektrisk anlegg.

Kjøp kurset her
Medlemspris: 490,-
Andre: 590,-
INFO
Nettkurs: FSE høyspenning

Kurset er spesielt tilrettelagt for bygg og anleggsbransjen. Brukes på nettbrett og/eller PC.
Norsk og engelsk.

Kjøp kurset her
Medlemspris: 580,-
Andre: 640,-
INFO
Nettkurs: FSE lavspenning

Kurset er spesielt tilrettelagt for bygg og anleggsbransjen. Brukes på nettbrett og/eller PC.
Norsk og engelsk.

Kjøp kurset her
Medlemspris: 580,-
Andre: 640,-
INFO
Nettkurs: Måleteknikk for sluttkontroll

Kurset omfatter myndighetens krav til dokumentasjon og sluttkontroll av et elektrisk anlegg.

Kjøp kurset her
Medlemspris: 490,-
Andre: 590,-
INFO
Nettkurs: Arbeider i Høyden

Dette nye kurset skal gjøre prosjekterende og utførende i stand til å velge løsninger som gjør det trygt å arbeide i høyden, samt vurdere om et stillas er forsvarlig.

Kjøp kurset her.
Medlemspris: 490,-
Andre: 590,-
INFO
Nettkurs: Nye arbeidsmiljøforskrifter - 2013

Dette kurset gir en oppdatering av HMS-arbeidet og gjør deltageren klar for systemrevisjon fra DLE.

Kjøp kurset her
Medlemspris: 490,-
Andre: 590,-
INFO
Nettkurs: 5 sikre Ekom med NEK 700 /(rev.2016)

Anvendelse av 5-sikre EKOM. Myndighetenes krav til Ekomnet. Innføring i bruk av kontrollskjemaene.

Kjøp kurset her
Medlemspris: 1 030,-
Andre: 1 230,-
INFO
Nettkurs: NEK 700:2016 – endringer

Dette kurset gir en bevist holdning til NEK 700, oppbygn.,struktur og oversikt over de viktigste endr. som skiller NEK 700A:2012 fra ny NEK 700:2016.

Kjøp kurset her
Medlemspris: 490,-
Andre: 590,-
INFO
Nettkurs: Kurs i stillasmontering (opp til 9 meter)...

Kurset bygge på krav i Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 17, som omhandler montering, demontering og endring av stillas.

Kjøp kurset her
Medlemspris: 1 650,-
Andre: 1 900,-
INFO
Nettkurs: Brannvern ved utførelse av varme arbeider....

Krav til sertifikat i Varme arbeider ved bruk av arbeidsutstyr som kan starte en brann.

Kjøp kurset her.
Medlemspris: 1 125,-
Andre: 1 250,-
INFO
Medlemspris: 1 800,-
Andre: 1 800,-
INFO
Nettkurs: Sikker bruk av arbeidsutstyr: Håndholdt verktøy og bygningssager....

Lær om sikker bruk, vedlikehold og kontroll av de aktuelle verktøyene.

Kjøp kurset her.
Medlemspris: 585,-
Andre: 650,-
INFO
Nettkurs: FSE høy-og lavspenning

Kurset er spesielt tilrettelagt for bygg og anleggsbransjen. Brukes på nettbrett og/eller PC.
Norsk og engelsk.

Kjøp kurset her
Medlemspris: 1 010,-
Andre: 1 130,-
INFO
Nettkurs: NEK 399-1 Tilknytningspunkt for el- og ekomnett...

Lær om grensesnittet mellom el- og ekominstallasjon i nye boligbygg mot allment el- og ekomnet.

Kjøp kurset her.
Medlemspris: 590,-
Andre: 690,-
INFO
Nettkurs: Elektriske fordelingstavler for usakkyndig betjening...

Lær om boligtavler og begrensninger for tavler for usakkyndig betjening.

Kjøp kurset her.
Medlemspris: 410,-
Andre: 510,-
INFO
Nettkurs: FSE for instruert personell

Dette kurset er for branntettere, vaktmestere og annet driftspersonell.

Kjøp kurset her.
Medlemspris: 580,-
Andre: 640,-
INFO
Nettkurs; Bolignormen NEK 400:823

Dette kurset gir deltakeren innsikt i hva FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, §16 mener med «egnet til den forutsatte bruk»

Kjøp kurset her
Medlemspris: 405,-
Andre: 510,-
INFO
Installatørens rolle i maskinleveranser og i modulbygg...

Dette kurset inneholder to temaer, maskinleveranser og modulbygg. Siden disse typer installasjoner omfatter flere ulike aktører i byggeprosessen er det lett å gå seg vill i regelverket og ansvarsfordelingen i slike leveranser.
Medlemspris: 413,-
Andre: 510,-
INFO
Nettkurs: Over streken? - et kurs i etikk

Kurset omhandler holdninger og praksis knyttet til: • Gaver • Representasjon • Utgiftsdekning for andre enn egne ansatte.

Kjøp kurset her
Medlemspris: 0,-
Andre: 590,-
INFO
Nettkurs: Branntetting for montører

Kurset er beregnet for montører som har behov for å lage hull til kabel og rørgjennomføringer i brannskiller som vegger og gulv.

Kjøp kurset her
Medlemspris: 590,-
Andre: 690,-
INFO
Nettkurs: Førstehjelp for elektropersonell

Kurset tar for seg de grunnleggende prinsippene for å utøve livreddende førstehjelp.

Kjøp kurset her
Medlemspris: 359,-
Andre: 399,-
INFO
Nettkurs: Systemrevisjon

Kurset omhandler systemrevisjonen fra Det lokale eltilsynet og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Kjøp kurset her
Medlemspris: 470,-
Andre: 570,-
INFO
Nettkurs: Energikrav i byggteknisk forskrift

Kurset tar for seg krav til bygningens energieffektivitet

Kjøp kurset her
Medlemspris: 405,-
Andre: 510,-
INFO
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: 02308
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517