Produktkategorier

Nettkurs

Alle
Nettkurs: NEK 400:2010 - Endringer

Kurset omfatter NEK 400:2010, oppbygning og struktur samt ha fått god oversikt over de viktigste endringene som skiller gammel NEK 400:2006 fra ny NEK 400:2010.
Medlemspris: 527,-
Andre: 634,-
INFO
Nettkurs: NEK 400:2014 - Endringer

Omfatter oppbygning og struktur. Gir god oversikt over de viktigste endringene som skiller NEK 400:2010 fra NEK 400:2014.
Medlemspris: 527,-
Andre: 634,-
INFO
Nettkurs: NEK 400:2018 - endringer

Dette kurset skal gi deltakeren en bevisst holdning til NEK 400, oppbygning og struktur. Kurset kommer ikke til å ta for seg hele NEK 400: 2018, men er ment som en rask oppdatering i de viktigste endringene fra 2014.
Medlemspris: 527,-
Andre: 634,-
INFO
Nettkurs: 5 Sikre bolig

Dette kurset skal gi deltakeren en bevist holdning til myndighetens krav til dokumentasjon og sluttkontroll av et elektrisk anlegg.
Medlemspris: 527,-
Andre: 634,-
INFO
Nettkurs: FSE høyspenning

Kurset er spesielt tilrettelagt for bygg og anleggsbransjen. Brukes på nettbrett og/eller PC.
Norsk og engelsk.
Medlemspris: 634,-
Andre: 742,-
INFO
Nettkurs: FSE lavspenning

Kurset er spesielt tilrettelagt for bygg og anleggsbransjen. Brukes på nettbrett og/eller PC.
Norsk, engelsk og polsk.
Medlemspris: 634,-
Andre: 742,-
INFO
Nettkurs: Bruk av personløftere – teori

Kurset omhandler personløfter klasse A, B og C, og dekker den teoretiske delen av opplæringen som kreves for å få et kompetansebevis.
Medlemspris: 850,-1130,-
Andre: 980,-1250,-
INFO
Nettkurs: Måleteknikk for sluttkontroll

Kurset omfatter myndighetens krav til dokumentasjon og sluttkontroll av et elektrisk anlegg.
Medlemspris: 527,-
Andre: 634,-
INFO
Nettkurs: Arbeider i Høyden

Dette nye kurset skal gjøre prosjekterende og utførende i stand til å velge løsninger som gjør det trygt å arbeide i høyden, samt vurdere om et stillas er forsvarlig.
Medlemspris: 527,-
Andre: 634,-
INFO
Nettkurs: Nye arbeidsmiljøforskrifter - 2013

Dette kurset gir en oppdatering av HMS-arbeidet og gjør deltageren klar for systemrevisjon fra DLE.
Medlemspris: 505,-
Andre: 608,-
INFO
Nettkurs: 5 sikre Ekom med NEK 700 /(rev.2016)

Anvendelse av 5-sikre EKOM. Myndighetenes krav til Ekomnet. Innføring i bruk av kontrollskjemaene.
Medlemspris: 1 100,-
Andre: 1 324,-
INFO
Nettkurs: NEK 700:2016 – endringer

Dette kurset gir en bevist holdning til NEK 700, oppbygn.,struktur og oversikt over de viktigste endr. som skiller NEK 700A:2012 fra ny NEK 700:2016.
Medlemspris: 527,-
Andre: 634,-
INFO
Nettkurs: Kurs i stillasmontering (opp til 9 meter)...

Kurset bygge på krav i Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 17, som omhandler montering, demontering og endring av stillas.
Medlemspris: 1 785,-
Andre: 2 030,-
INFO
Nettkurs: Brannvern ved utførelse av varme arbeider....

Krav til sertifikat i Varme arbeider ved bruk av arbeidsutstyr som kan starte en brann.
Medlemspris: 1 080,-
Andre: 1 200,-
INFO
Medlemspris: 1 800,-
Andre: 1 800,-
INFO
Nettkurs: Sikker bruk av arbeidsutstyr: Håndholdt verktøy og bygningssager....

Lær om sikker bruk, vedlikehold og kontroll av de aktuelle verktøyene.
Medlemspris: 600,-
Andre: 676,-
INFO
Nettkurs: Hvordan håndtere asbest i et byggeprosjekt...

Kurset er spesielt tilrettelagt for bygg og anleggsbransjen. Brukes på nettbrett og/eller PC.
Medlemspris: 634,-
Andre: 742,-
INFO
Nettkurs:Innføring i solcellekraft

Etter gjennomført kurs skal deltakeren forstå grunnleggende prinsipper og begreper rundt solcelle-installasjoner, samt historisk utvikling for hvorfor solcelle-industrien utvikler seg i et enormt tempo.
Medlemspris: 440,-
Andre: 548,-
INFO
Nettkurs:Bruk av innleie og bruk av utenlandske elektrofagarbeidere...

Dette kurset kommer til å ta for seg regelverk for utleie av egne ansatte og bruk av innleie både fra andre elinstallasjonsvirksomheter, eller dersom man benytter et bemanningsbyrå. 
Medlemspris: 634,-
Andre: 742,-
INFO
Nettkurs: Støykurs

Støy kan føre til helseproblemer og øke risikoen for ulykker. Det er derfor viktig at vi tar godt vare på hørselen vår og gjør alt vi kan for å forebygge skader eller tap av hørsel.
Medlemspris: 495,-
Andre: 550,-
INFO
Nettkurs: FSE høy-og lavspenning

Kurset er spesielt tilrettelagt for bygg og anleggsbransjen. Brukes på nettbrett og/eller PC.
Norsk og engelsk.
Medlemspris: 1 100,-
Andre: 1 324,-
INFO
Nettkurs:FSE lavspenning for heismontører

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning til elsikkerhet, slik at antall personskader og materielle skader kan reduseres. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om teoretisk oppdatering i FSE min. hver 12 mnd.
Medlemspris: 634,-
Andre: 742,-
INFO
Nettkurs: Hvordan unngå brudd på konkurranseloven

Et kurs i konkurranserett og prosjektsamarbeid
Medlemspris: 0,-
Andre: 634,-
INFO
Nettkurs NEK 399:2018

Dette kurset tar for seg NEK 399: 2018. Tilknytningspunkt for el- og ekomnett og en innføring i bruk RENblad-serien 4100
Medlemspris: 634,-
Andre: 742,-
INFO
Nettkurs: Elektriske fordelingstavler for usakkyndig betjening...

Lær om boligtavler og begrensninger for tavler for usakkyndig betjening.
Medlemspris: 440,-
Andre: 548,-
INFO
Nettkurs: FSE for instruert personell

Dette kurset er for branntettere, vaktmestere og annet driftspersonell.
Medlemspris: 530,-
Andre: 575,-
INFO
Nettkurs; Bolignormen NEK 400:823

Dette kurset gir deltakeren innsikt i hva FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, §16 mener med «egnet til den forutsatte bruk»
Medlemspris: 440,-
Andre: 548,-
INFO
Nettkurs: Installatørens rolle i maskinleveranser og i modulbygg...

Dette kurset inneholder to temaer, maskinleveranser og modulbygg. Siden disse typer installasjoner omfatter flere ulike aktører i byggeprosessen er det lett å gå seg vill i regelverket og ansvarsfordelingen i slike leveranser.
Medlemspris: 527,-
Andre: 634,-
INFO
Nettkurs: Over streken? - et kurs i etikk

Kurset omhandler holdninger og praksis knyttet til: • Gaver • Representasjon • Utgiftsdekning for andre enn egne ansatte.
Medlemspris: 0,-
Andre: 634,-
INFO
Nettkurs: Branntetting for montører

Kurset er beregnet for montører som har behov for å lage hull til kabel og rørgjennomføringer i brannskiller som vegger og gulv.
Medlemspris: 634,-
Andre: 742,-
INFO
Nettkurs: Førstehjelp for elektropersonell

Kurset tar for seg de grunnleggende prinsippene for å utøve livreddende førstehjelp.
Medlemspris: 370,-
Andre: 410,-
INFO
Nettkurs: Systemrevisjon

Kurset omhandler systemrevisjonen fra Det lokale eltilsynet og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.
Medlemspris: 634,-
Andre: 742,-
INFO
Nettkurs: Energikrav i byggteknisk forskrift

Kurset tar for seg krav til bygningens energieffektivitet
Medlemspris: 288,-
Andre: 525,-
INFO
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: 02308
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517