Produktkategorier

Filmer

Alle
DVD: Belysningsanlegg - Bolig og hytte

Filmen har fokus på belysningsløsninger, effekter, styring, armaturer og lyskilder, prosjektering og energiøkonomisering rettet mot boliger og hytter.
Medlemspris: 650,-
Andre: 900,-
KJØP
DVD: Belysningsanlegg - Hotell og restaurant

Filmen har fokus på belysningsløsninger, effekter, styring, armaturer og lyskilder, prosjektering og energiøkonomisering rettet mot hotell og restaurantbransjen.
Medlemspris: 650,-
Andre: 900,-
KJØP
DVD: Belysningsanlegg - Utendørs,kontor og lager

Filmen har fokus på belysningsløsninger, effekter, styring, armaturer og lyskilder, prosjektering og energiøkonomisering.
Medlemspris: 650,-
Andre: 900,-
KJØP
DVD: El i landbruket

Feil på eller bruk av det elektriske anlegg. Installasjonsløsninger | Rutiner og vedlikehold | Utførelse | Bruker de elektriske installasjoner
Medlemspris: 650,-
Andre: 900,-
KJØP
DVD: Elkontroll-Mersalg-Systemrevisjon

Filmen gir eksempler på periodisk kontroll, inspeksjon og testing av installasjoner, informasjon om elkontroll i bolig og om hvordan myndighetene gjennomfører inspeksjon av bedriftens internkontrollsystem.
Medlemspris: 650,-
Andre: 900,-
KJØP
DVD: Jording av elektriske anlegg/måleteknikk

Filmen viser jordingsinstallasjoner utført i henhold til forskrifter og normer og viser måling, prøving og testing av jording.
Medlemspris: 650,-
Andre: 900,-
KJØP
DVD: Kontroll av elektriske anlegg - Forbruker

Filmen gir eksempler på periodisk kontroll, inspeksjon og testing av installasjoner, samt eksempler på løsninger, bruk og nytte som vil heve boligens standard.
Medlemspris: 310,-
Andre:  kun medlem 
KJØP
DVD: LED

Filmen gir innføring i og eksempler på belysningsløsninger og -effekter, styring, armaturer, lyskilder, prosjektering, energiøkonomi og regler/normer/direktiv.
Medlemspris: 650,-
Andre: 900,-
KJØP
DVD: Tekniske funksj.i omsorgsboliger og sykehjem

Denne DVD viser løsninger i bolig/omsorgsbygg basert på funksjonen ved "Smarthusteknologi" og elektroteknisk livsløpsstandard.
Medlemspris: 650,-
Andre: 900,-
KJØP
DVD:Tette bygg - TEK07

Nye byggeforskrifter setter strenge energieffektiviseringstiltak til nybygg. Kravene innebærer nye metoder og nytt materiell for tekniske entreprenører.

 

Utgitt: 2010

Medlemspris: 650,-
Andre: 900,-
KJØP
DVD: Sikkerhet og Alarm

Sikkerhet og Alarm - et verktøy for å kvalitetssikre rutiner, øke sikkerhetsforståelse og øke kunnskap om prosjektering, løsninger, installasjoner og service.
Medlemspris: 650,-
Andre: 900,-
KJØP
DVD: Ex-installasjoner, landbasert - 20 min.

EX-installasjoner - landbasert
Medlemspris: 650,-
Andre: 900,-
KJØP
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: 02308
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517