Produktkategorier

Lover, Forskrifter, Normer

Alle
Forskrifter
Lover
Normer
Norsk standard
Høyspenning
NEK 144:2017 Grafiske symboler for El.og Ekomnett

Håndboken med grafiske symboler for bruk i dokumentasjon av El-og ekomnett, alarm og styringssystemer.
Medlemspris: 867,-
Andre: 1 020,-
KJØP
NEK 320:2018 Lynvernanlegg (Risikovurdering, planlegging og installasjon)...

NEK 320:2018 er en samling av EN 62305-serien som omhandler vurdering av behovet for, prosjektering og installasjon av lynvernanlegg
Medlemspris: 1 653,-
Andre: 1 945,-
KJØP
NEK 399:2018 NETTUTGAVE:Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett ...

NEK 399:2018 omhandler tilknytning av elanlegg og ekomnett i bygninger til allment nett. Den erstatter NEK 399-1:2014, men innebærer samtidig en vesentlig utvidelse av virkeområdet. Normen vil nå gjelde for tilknytning av alle typer bygninger.
Medlemspris: 150,- (25,-)
Andre: 175,- (29,17)
INFO
NEK 399:2018 Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett...

NEK 399:2018 omhandler tilknytning av elanlegg og ekomnett i bygninger til allment nett. Den erstatter NEK 399-1:2014, men innebærer samtidig en vesentlig utvidelse av virkeområdet. Normen vil nå gjelde for tilknytning av alle typer bygninger.
Medlemspris: 437,-
Andre: 514,-
KJØP
NEK 400 landbruk:2020

NEK 400 landbruk:2020 er en spesifikasjon som omhandler driftsbygninger i landbruket og veksthusnæringen og er en oppfølger av tilsvarende publikasjon fra 2016
Medlemspris: 467,-
Andre: 550,-
KJØP
NEK 400:2018

NEK 400 er en samling av 43 delnormer innenfor elektriske lavspenningsanlegg. Normen spesifiserer sikkerhetskrav ved bygging av elektriske lavspenningsanlegg.
Medlemspris: 1 270,-
Andre: 1 495,-
KJØP
NEK 405:2020 Samlet utgave (Elkontroll, eltakst og elektrotermografi)...

NEK 405:2020 (samlet utgave) omhandler krav til kvalifikasjoner for kontrollforetak, faglig leder og elkontrolløren, termograføren samt eltakstpersonell.
Medlemspris: 1 445,-
Andre: 1 695,-
KJØP
NEK 410A:2021 Elektriske installasjoner i skip

NE 410A er en samling av standarder hovedsakelig innen NEK IEC 60092-serien. Samlet sett omfatter standarden design, vern, utstyr, installasjon, verifikasjon, testing og EMC.
Medlemspris: 2 510,-
Andre: 2 950,-
KJØP
NEK 410B:2021 Elektriske installasjoner i skip-Spesielle installasjoner...

NEK 410B:2021 er en samling av standarder fra NEK IEC 60092-serien (electrical installations in ships). Samlet sett omfatter standardsamlingen spesifikke anlegg som kommer i tillegg til NEK 410A, herunder design og krav til elektriske fremdriftsmaskiner i, tankskip, skip for frakt av farlig gods, mindre fartøy samt valg og installasjon av kabler.
Medlemspris: 1 866,-
Andre: 2 195,-
KJØP
NEK 420A:2016 Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder...

Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder – NEK 420A

NEK 420A:2016 er en normsamling som er aktuell for alle som har befatning med eksplosjonsfarlige områder. Hovedmålgruppen er aktører som har befatning med prosjektering, valg av utstyr, montering, vedlikehold, reparasjon, overhaling, utbedring og installasjon av varmekabel, relatert til eksplosjonsfarlige områder. Normen kan også være av interesse for leverandører som ønsker kompetanse på hvilke installasjonskrav som gjelder ved montering av utstyr.

Regelverket på Ex-installasjoner

Eksplosjonsfarlige områder finnes i nær sagt alle segmenter. I Norge finner vi de mest kjente i oljeindustrien, gruveindustrien, prosessindustrien og distribusjonsleddene for petroleums-produkter. Vi finner imidlertid også eksplosjonsfarlige områder innen en rekke andre industrier og virksomhetsområder, for eksempel næringsmiddelindustri, farmasøytisk industri, metallindustri, avfallsdeponier og ikke minst i et økende antall lokale anlegg for bruk av propan og husholdningsgass.

 Produktet finnes også i NELFOs forskriftsabonnement. Her kan du registrere eller oppdatere abonnementet

Medlemspris: 1 415,-
Andre: 1 665,-
KJØP
NEK 420B:2017 Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder...

NEK 420B omhandler klassifisering av eksplosjonsfarlige områder, og kan leses på engelsk og norsk. NEK 420B er viktig for alle som klassifiserer områder som eksplosjonsfarlige, eiere av eksplosjonsfarlige områder og alle eiere av bygninger med eksplosjonsfarlige områder.
Medlemspris: 1 138,-
Andre: 1 340,-
KJØP
NEK 420D:2019 -Guide til NEK 420A-Elektr.inst.i ekspl.farlig...

Medlemspris: 1 802,-
Andre: 2 121,-
KJØP
NEK 439-A:2013 Tavlenormen Del A (2013)

Tavlenorm NEK 439:2013 del A - generelle krav til elektriske lavspenningstavler. Normen danner basis for bygging av elektriske lavspenningstavler.
Medlemspris: 947,-
Andre: 1 114,-
KJØP
NEK 439-B:2013 Tavlenormen Del B

Inneholder supplerende krav til elektriske lavspenningstavler for spesielle formål eller som skal installeres i spesielle omgivelser.
Medlemspris: 947,-
Andre: 1 114,-
KJØP
NEK 439-C:2015 Guide for spesifikasjon av tavler

Del C er guiden til tavlenormen – og er et viktig verktøy for å beskrive tavler av riktig kvalitet og for tiltenkt bruk. Bør være tilgjengelig for alle elinstallatører som spesifiserer tavler.
Medlemspris: 514,-
Andre: 590,-
KJØP
NEK 600:2021 El og ekom i vegtrafikksystem

NEK 600 er en ny nasjonal standard for el- og ekom i vegtrafikksystem og trer i kraft 1. januar 2021. Standarden viser hvordan de funksjonelle sikkerhetskravene i Statens vegvesens vegnormal, håndbok N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg bør løses.
Medlemspris: 1 270,-
Andre: 1 495,-
KJØP
NEK 600:2021 El og ekom i vegtrafikksystem (NETTUTGAVE))...

NEK 600 er en ny nasjonal standard for el- og ekom i vegtrafikksystem og trer i kraft 1. januar 2021. Standarden viser hvordan de funksjonelle sikkerhetskravene i Statens vegvesens vegnormal, håndbok N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg bør løses.
Medlemspris: 380,- (63,33)
Andre: 445,- (74,17)
INFO
NEK 700:2020 Serien (NEK 701 og NEK 702)

NEK 700:2020 pakken består av: NEK 701:2020 Felles kablingssystemer NEK 702:2020 Installasjon av kabling
Medlemspris: 2 210,-
Andre: 2 600,-
KJØP
NEK 701:2020 Info.teknologi - Felles kablingssystemer...

  • Dette er en standard for planlegging av felles struktur for alle kommunikasjonssystemer (ekomnett) i alle typer bygg
  • Standarden spesifiserer struktur, sambandsklasser, krav til ytelse, kabeltyper, kontakttyper og retningslinjer for uttesting
  • De viktigste endringene er:

⎻Beskriver krav til nye kablingskategorier for balansert kabling (8.1 og 8.2)

⎻Beskriver krav til ny kablingskategorier for fiberoptikk (OM5, OS1a)

⎻Introduserer krav ved delt utnyttelse av kabel

⎻Fjerner enkelte saker, f.eks. konseptet “fiberoptiske klasser”

 

Medlemspris: 1 105,-
Andre: 1 300,-
KJØP
NEK 702:2020 Informasjonsteknologi Installasjon av kabling...

  • Dette er en standard skal anvendes i spesifikasjons- og installasjonsfasen av bygningsteknisk infrastruktur for informasjonsteknologi (ekomnett) inne i bygninger og utendørs mellom bygninger
  • Standarden beskriver også minstekrav til jordingsnettverk og utjevningsforbindelser
  • De viktigste endringene er:

⎻Oppdaterer kravene for fjernmating (Power over Ethernet, PoE)
     (dette er “hot”)

⎻Inneholder nytt Tillegg G med informasjon om EuroClass-er for spesifiseringen av brannegenskaper til kabler (ref.  CPR-byggevareordningen)

Medlemspris: 1 105,-
Andre: 1 300,-
KJØP
NEK 703:2020 Info.teknologi - Anlegg og infrastruktur i datasentre...

Dette er en standard for planlegging av modulære, skalerbare fleksible løsninger og infrastrukturer i ulike datasentre, for enkelt å kunne tilpasse seg endrede krav fra markedet
Medlemspris: 1 105,-
Andre: 1 300,-
KJØP
NEK EN 50110-1: 2013, Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg...

Normen benyttes som referansegrunnlag til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse).
Medlemspris: 318,-
Andre: 437,-
KJØP
NEK TR 750:2015 Fiberoptisk aksess til bruker

Fiberoptisk aksess til bruker - En veiledning for å etablere FTTx-nett
Medlemspris: 1 140,-
Andre: 1 340,-
KJØP
NEK TS 400 bolig:2019

NEK 400 bolig - Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger
Medlemspris: 439,-
Andre: 514,-
KJØP
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517