ProduktkategorierSmarthusveileder [ebok]
Medlemspris: 0,-
Andre: 300,-
Antall:   
KJØP
Varenummer: 1047  |  produktets hjemmeside...

Introduksjon til smarthus

2024 // Versjon 2
 

Denne veilederen er utarbeidet av Nelfo og er en innføring i smarthusteknologi. Hensikten med veilederen er å gi medlemsbedriftene generell kunnskap om smarthusteknologi. Ved å tilby en innføring på tema ønsker vi å øke interessen for og kompetanse på smarte installasjoner i boliger.

Smarthusteknologi er styring, regulering og optimering av elektrisk utstyr i hjemmet. Veilederen gir en oversikt over utstyr som normalt inngår i et smarthus. I veilederen beskrives de ulike kommunikasjonsprotokollene og hvordan man kan gå frem ved installasjon av smarthusteknologi. Veilederen går inn på hvordan man bør forholde seg til kunden for å få frem ulike krav og behov. IT-sikkerheten i et smarthus er også en del av denne veilederen. Veilederen er ment å være et springbrett til de som ønsker å begynne med smarthusteknologi.

I versjon 2 av veilederen har fokuset vært på å utdype veilederen gjennomgående. Inndelingen er den samme, men det er lagt til egne kapitler om energistyring, kablede anlegg og programmeringsmuligheter.
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også:

Teknisk veileder: Installasjon av solcelleanlegg [ebok]
Ny utgave februar 2023 I den reviderte utgaven av teknisk veileder kan man nå oppdatere seg på alle typer solcelleanlegg: solparker, off...
Batterisystemer i Boliger (brann og elsikkerhetsveileder)
Dette dokumentet omhandler installasjon av batterilagringssystemer i bolig. Hensikten med veilederen er å oppnå en sikker installasjon gjen...
IT-sikkerhet for el- og ekominstallatører
Veilederen gjør deg bedre kjent med problemstillinger som kan være relevante ved anvendelse og installasjon av ulike teknologier. Elektro- o...
Lønnsomhetsveileder - Solcelleanlegg i landbruket
Nelfo har sammen med Norconsult utviklet en lønnsomhetsveileder som tar for seg et eksempelgårdsbruk med solcelleanlegg og beregner lønnsomh...
Minikurs: Stiger og trapper
Dette minikurset tar for seg krav ved bruk av stiger og trapper.
Minikurs: Ensformig og tempostyrt arbeid
Dette minikurset tar for seg faremomenter forbundet med ensformig og tempostyrtarbeid samt tiltak for å forhindre skalder
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517