ProduktkategorierHR brukerlisens 1
Medlemspris: 7 880,- (4 596,67)
Andre: 15 575,- (9 085,42)
Pris for resten av kalenderåret i parantes.
Antall:   
KJØP
Varenummer: 1790  |  Produktets hjemmeside...

HR inneholder modul for ferie, sykefravær og permisjoner.

HR-modulen gir bedriften mulighet til å ivareta god personaladministrasjon er basert norske lovverk.

Gjennom Integrator-appen kan de ansatte søke om ferie og permisjoner, samt registrere sykefravær. Dette sikrer god kommunikasjon med nærmeste leder som enkelt kan godkjenne eller avslå søknader, og ha oversikt over den enkelte ansattes ferie, sykefravær og permisjoner.

Feriemodulen

Feriesøknad, plan og oversikt. Søk om ferie via app. Tilpasset til ferieloven med mulighet for tilpasning til bedriftens rutiner. 

 

Permisjonsmodulen

Kontroll og oversikt

Permisjoner av alle slag håndteres i denne modulen. Både lovpålagte og bedriftens egne permisjoner.

 

Sykefraværsmodulen

Full oversikt over sykefravær. Egenmelding, sykemelding, omsorgsdager. Tilpass for den enkelte ansatte i henhold til gjeldende lovverk.

 

Med modulen følger gratis bruk av appen Integrator for et fritt antall brukere.

Ved førstegangs bestilling faktureres det for gjenstående måneder av inneværende år. Deretter blir avtalen automatisk fornyet for 1 år av gangen. For mer informasjon se lisensavtalen som følger med produktet.

 Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517