ProduktkategorierTeknisk veileder: Installasjon av solcelleanlegg [ebok]
Medlemspris: 0,-
Andre: 490,-
Antall:   
KJØP
Varenummer: 1045  |  produktets hjemmeside...

Nelfos Solundersøkelse 2019 viste at hele 87% av våre medlemmer tilbyr installasjon av solcelleanlegg i dag, eller vurderer å satse på det i fremtiden. De medlemsbedriftene som ikke tilbyr solcelleinstallasjon i dag, oppgir at mangel på kompetanse er den største barrieren. I undersøkelsen kommer det også frem at privatboliger er det største markedssegmentet for Nelfos medlemsbedrifter.

 

For å følge opp disse funnene fra undersøkelsen gir Nelfo nå ut en teknisk veileder som beskriver solcelleinstallasjoner i boliger. Den er nå tilgjengelig for alle våre medlemmer og kan lastes ned fra nelfo.no. Hensikten er å bidra til økt kompetanse og interesse i bransjen for solstrøm, både hos erfarne bedrifter men også for nykommere. Denne veilederen fokuserer på nett-tilknyttede anlegg i bolig, men er en del av et større prosjekt som fokuserer på solstrøm i sin helhet.

 

Veilederen tar opp de viktigste problemstillingene elektroinstallatøren må forholde seg til i hvert steg i prosessen. Den går nærmere inn på blant annet hva man bør snakke med kunden om, forarbeid, prosjektering, valg av utstyr samt installasjon og dokumentasjon. Aktuelle normer er listet opp, fallgroper er beskrevet, og valgmuligheter er kartlagt i hvert steg. Innholdet er utarbeidet med fokus på elsikkerhet og i henhold til NEK 400:2022. Videre er det vedlagt en leseveiledning til datablader for solcellemoduler. 
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også:

Installasjonsguiden - Veiledning til NEK 400:2022 (Bokmål)
Installasjonsguiden er det nye navnet til Normguiden. Dette er en veiledning til NEK 400:2022. 
Batterisystemer i Boliger (brann og elsikkerhetsveileder)
Dette dokumentet omhandler installasjon av batterilagringssystemer i bolig. Hensikten med veilederen er å oppnå en sikker installasjon gjen...
Lønnsomhetsveileder - Solcelleanlegg i landbruket
Nelfo har sammen med Norconsult utviklet en lønnsomhetsveileder som tar for seg et eksempelgårdsbruk med solcelleanlegg og beregner lønnsomh...
NEK 399:2022 Tilknytning av elanlegg og ekomnett
NEK 399:2022 omhandler tilknytning av elanlegg og ekomnett i bygninger til allment nett. Den erstatter NEK 399-1:2018 og NSPEK 399 Metode D:...
NEK 400:2022 Elektriske lavspenningsinstallasjoner
NEK 400 er en bearbeidet norsk utgave av IEC 60364-serien, CENELEC HD 60364-serien. Den inneholder enkelte utfyllende nasjonaledelstandarder...
IT-sikkerhet for el- og ekominstallatører
Veilederen gjør deg bedre kjent med problemstillinger som kan være relevante ved anvendelse og installasjon av ulike teknologier. Elektro- o...
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517