ProduktkategorierNEK TR 750:2023
Medlemspris: 1 689,-
Andre: 1 987,-
Antall:   
KJØP
Varenummer: 7067

 

-      Hensikten med TR 750 er å gi en enhetlig beskrivelse av fremgangsmåter og mulige løsninger for å etablere FTTx-nett. (Fibre To The x, generisk betegnelse for FTTH FTTC osv der H=Home C=Curb osv). Dette er for å sikre en mer ensartet utbygging av nett med bedre kvalitet. Nettene vil bli bedre forberedt for senere oppgradering og utbygging dersom det tas hensyn til faktorene som beskrives i NEK TR 750:2023

-      En prosjektleder hos utbygger eller netter, eller rådgivende ingeniører, får beskrivelser som gir teknisk støtte ved valg av løsning, design og utbygging av FTTx-nett. For EKOM-installatører og montører så er det beskrivelser som går på installasjonsmessige faktorer.   

-      Kjøper får en veiledning i metodikk, teknologier og fremgangsmåter for etablering av FTTx-nett, som er knyttet opp mot øvrige standarder innenfor fagområdet.  Denne forankringen i et standardverk som er utviklet av et bredt europeisk fagmiljø, gir bedre forutsetninger for å etablere enhetlige løsninger, som er mer bærekraftige og med bedre kvalitet.

-      TR 750:2023 er betydelig omarbeidet i forhold til 2015-utgaven. Den er bedre tilpasset norske forhold.
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også:

NEK 400:2022 Elektriske lavspenningsinstallasjoner
NEK 400 er en bearbeidet norsk utgave av IEC 60364-serien, CENELEC HD 60364-serien. Den inneholder enkelte utfyllende nasjonaledelstandarder...
NEK 399:2022 Tilknytning av elanlegg og ekomnett
NEK 399:2022 omhandler tilknytning av elanlegg og ekomnett i bygninger til allment nett. Den erstatter NEK 399-1:2018 og NSPEK 399 Metode D:...
FEK - Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav
Forskriften retter seg mot og fastsetter krav til foretak og personer som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. ...
Montørhåndboka NEK 400:2022 (Bokmål)
Montørhåndboka gir veiledning om praktisk utførelse av elektriske bygningsinstallasjoner i henhold til gjelde...
Internkontrollforskriften
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
NEK 410A:2021 Elektriske installasjoner i skip
NE 410A er en samling av standarder hovedsakelig innen NEK IEC 60092-serien. Samlet sett omfatter standarden design, vern, utstyr, installas...
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517