ProduktkategorierNEK 399:2022 Tilknytning av elanlegg og ekomnett
Medlemspris: 805,-
Andre: 945,-
Antall:   
KJØP
Varenummer: 7004

 

 

NEK 399 omhandler grensesnitt mellom bygningers el- og ekominstallasjoner mot tilsvarende distribusjonsnett. Utgaven har en utvidelse av virkeområde til også å gjelde anlegg som forsynes med høyspenning. Det innebærer dermed en vesentlig utvidelse av virkeområdet. Standarden spesifiserer krav til utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter – og danner grunnlag for privatrettslig avtale mellom partene. Formålet med standarden er å legge til rette for effektiv samhandling, forutsigbarhet og størst mulig grad bruk av standardiserte løsninger. Standarden spesifiserer også krav til design, utforming og test av tilknytningsskap. Den erstatter NEK 399-1:2018, men innebærer også som sagt en vesentlig utvidelse av virkeområdet. NEK 399:2022 har som formål å dekke alle typer installasjoner som er tilknyttet allment nett.
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også:

Strøm om bord (Bokmål)
Denne håndboka gir praktisk veiledning om installering, bruk og vedlikehold både for bruker, båtbygger og elektriker.

Montørhåndboka+ Elektronisk utgave (Bokmål)
Vi har utviklet en elektronisk løsning for Montø...
Montørhåndboka Nek 400:2018 (Bokmål)
Montørhåndboka gir veiledning om praktisk utførelse av elektriske bygningsintallasjoner i henhold til gjelden...
Jordingshåndboka (Bokmål)
Jordingshåndboka er et hjelpemiddel for planlegging, utførelse og vedlikehold av jordingssystemer.
Elektriske installasjoner i skip (Bokmål)
Håndboken for montøren tar for seg alle deler av elektriske installasjonen om bord i skip.
NEK 410A:2021 Elektriske installasjoner i skip
NE 410A er en samling av standarder hovedsakelig innen NEK IEC 60092-serien. Samlet sett omfatter standarden design, vern, utstyr, installas...
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517