ProduktkategorierNEK 700:2020 Serien (NEK 701 og NEK 702)
Medlemspris: 2 210,-
Andre: 2 600,-
Antall:   
KJØP
Varenummer: 7108

Kabling for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer for tele, data og TV (ekom) er en viktig del i samfunnet. Dette reflekteres også i forskrifter og regler fra myndighetens side. Krav til kvalitet og pålitelighet er blitt livsviktig og samfunnet har behov for at kommunikasjonsløsninger til enhver tid fungerer.NEK 700 er en samling av standarder for planlegging og installering av kabling i forskjellige typer bygg og utendørs.

NEK 700 er skrevet med tanke på IKT og kringkasting, men prinsippene kan også benyttes for planlegging og installasjon av andre typer kabling (tenk f.eks. NEK 400 – elektriske lavspenningsinstallasjoner)

NEK 700 består av 3 deler.

  • NEK 701 tar for seg Felles kablingssystemer (NEK EN 50173-serien)
  • NEK 702 tar for seg Installasjon av kabling (NEK EN 50174-serien)
  • NEK 703 tar for seg Anlegg og infrastruktur i datasentre (bestilles separat her )

 

NEK 700 serien er verktøyet myndighetene henviser til som fundament for planlegging og bygging av funksjonelle kablingsinstallasjoner i alle typer bygg. Det er også det verktøyet bransjen bør benytte for å sikre at minimumskravet til kvalitet oppfylles i alle deler av infrastrukturen for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer.

 Produktet finnes også i NELFOs forskriftsabonnement. For mer informasjon og tegning av abonnement: http://www.nelfo.no/forskriftsabonnement

NEK 700 serien bygger på internasjonale standarder og er oversatt og tilpasset norske forhold av NEKs normkomité NK25/205/215.

NEK 700 serien må også sees i sammenheng med andre relevante normer som har tilgrensende fagområder, f.eks. NEK 400 elektriske lavspenningsinstallasjoner, NEK 399 tilknytningspunkt for el- og ekomnett, NEK 700:2012 del B Kablingssystemer for TV og NEK TR 750:  Fiberoptisk aksess til bruker

Relevante kurs
 Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også:

Montørhåndboka Nek 400:2018 (Bokmål)
Montørhåndboka gir veiledning om praktisk utførelse av elektriske bygningsintallasjoner i henhold til gjelden...
Montørhåndboka+ Elektronisk utgave (Bokmål) Abonnementsutgave
Vi har utviklet en elektronisk løsning for Montørhåndboka.
Montørhåndboka NEK 400:2018 Nettutgave årslisens (Bokmål)
Montørhåndboka gir veiledning om praktisk utførelse av elektriske bygningsintallasjoner i...
NEK 703:2020 Info.teknologi - Anlegg og infrastruktur i datasentre
Dette er en standard for planlegging av modulære, skalerbare fleksible løsninger og infrastrukturer i ulike datasentre, for enkelt å kunne t...
NEK 400:2018
NEK 400 er en samling av 43 delnormer innenfor elektriske lavspenningsanlegg. Normen spesifiserer sikkerhetskrav ved bygging av elektriske l...
NEK 399:2018 Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett
NEK 399:2018 omhandler tilknytning av elanlegg og ekomnett i bygninger til allment nett. Den erstatter NEK 399-1:2014, men innebærer samtidi...
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517