ProduktkategorierTeknisk veileder - Installasjon av solcelleanlegg [ebok]
Medlemspris: 0,-
Andre: 300,-
Antall:   
KJØP
Varenummer: 1028

Oppdatert versjon 2021-11

Nelfos Solundersøkelse 2019 viste at hele 87% av våre medlemmer tilbyr installasjon av solcelleanlegg i dag, eller vurderer å satse på det i fremtiden. De medlemsbedriftene som ikke tilbyr solcelleinstallasjon i dag, oppgir at mangel på kompetanse er den største barrieren. I undersøkelsen kommer det også frem at privatboliger er det største markedssegmentet for Nelfos medlemsbedrifter.

 

For å følge opp disse funnene fra undersøkelsen gir Nelfo nå ut en teknisk veileder som beskriver solcelleinstallasjoner i boliger. Den er nå tilgjengelig for alle våre medlemmer og kan lastes ned fra nelfo.no. Hensikten er å bidra til økt kompetanse og interesse i bransjen for solstrøm, både hos erfarne bedrifter men også for nykommere. Denne veilederen fokuserer på nett-tilknyttede anlegg i bolig, men er en del av et større prosjekt som fokuserer på solstrøm i sin helhet.

 

Veilederen tar opp de viktigste problemstillingene elektroinstallatøren må forholde seg til i hvert steg i prosessen. Den går nærmere inn på blant annet hva man bør snakke med kunden om, forarbeid, prosjektering, valg av utstyr samt installasjon og dokumentasjon. Aktuelle normer er listet opp, fallgroper er beskrevet, og valgmuligheter er kartlagt i hvert steg. Innholdet er utarbeidet med fokus på elsikkerhet og i henhold til NEK 400:2018. Videre er det vedlagt en leseveiledning til datablader for solcellemoduler.

 

Gratis for medlemmer via MinNelfoside.
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også:

Batterisystemer i Boliger (brann og elsikkerhetsveileder)
Dette dokumentet omhandler installasjon av batterilagringssystemer i bolig. Hensikten med veilederen er å oppnå en sikker installasjon gjen...
Montørhåndboka Nek 400:2018 (Bokmål)
Montørhåndboka gir veiledning om praktisk utførelse av elektriske bygningsinstallasjoner i henhold til gjeldende normer og forskrifter.
Nettkurs: Førstehjelp for elektropersonell
Kurset tar for seg de grunnleggende prinsippene for å utøve livreddende førstehjelp.
Minikurs: Arbeid på tak
Dette minikurset tar for seg arbeid på tak.
Minikurs: Ugunstige arbeidsstillinger
Dette minikurset tar for seg faremomenter forbundet med ugunstige arbeidsstillinger og tiltak for å forhindre skalder
Minikurs: Vibrasjoner
Dette minikurset tar for seg faremomenter forbundet med vibrasjoner og tiltak for å forhindre skalder
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517