ProduktkategorierNEK 440 Stasjonsanlegg over 1 kv
Medlemspris: 1 415,-
Andre: 1 665,-
Antall:   
KJØP
Varenummer: 7001

I forbindelse med fortolkningen av denne normen omfatter stasjonsanlegg følgende:

 1. Sekundærstasjon, medregnet sekundærstasjon for strømforsyning til jernbane
 2. Elektriske installasjoner i master eller stolper. Brytere og/eller transformatorer plassert utenfor et avstengt elektrisk driftsområde
 3. En (eller flere) kraftstasjoner lokalisert på et sted. Stasjonsanlegg omfatter generatorer og transformatorer med tilhørende koblingsapparater og alle elektriske hjelpesystemer. Forbindelse mellom kraftstasjoner som er lokalisert på forskjellige steder kommer ikke inn under begrepet stasjonsanlegg.
 4. Det elektriske anlegget i en fabrikk, på et industriområde, i en landbrukseiendom, i et næringsbygg eller i offentlig bygning
 5. Elektriske installasjoner bygget på offshore plattformer, for eksempel vindkraftanlegg

Et stasjonsanlegg omfatter bl.a. følgende utstyr:

Generatorer, motorer og andre roterende maskiner, brytere, transformatorer, omformere, kabler, ledningssystemer, batterier, kondensatorer, jordingssystemer, bygninger og gjerder som er en del av et avstengt elektrisk driftsområde, tilhørende vern, betjenings-, overvåkings-, og hjelpesystemer og store åpne reaktorspoler.

Endringer i 2015-versjonen

De fleste av endringene fra tidligere versjon, NEK 440:2011, er:

 • utvidelse av omfang
 • utvidet tabell for avtaler mellom leverandør/produsent og bruker/bestiller/eier (4.1.2)
 • utvidelse av nominelle spenninger (tabell 2, avsnitt 5)
 • endringer i avsnitt 4 om last fra jordskjelv
 • endringer i avsnitt 8
 • endringer i tabell 3 og 4
 • endringer i figur 1 og 2
 • nye figurer 4c og 5
 • nye figurer 6,8,9, 10 og 11
 • endringer i figur 7a og 7
 • bendringer i tillegg D
 • endringer i tillegg E
 • endringer i tillegg ZB
 • ny tegning i del 2 Termer og definisjoner for å tydeliggjøre UE, UT og ZE
 • nye veiledningerKunder som kjøpte denne varen kjøpte også:

FEF-2006, Forskrift om elektr. forsyningsanlegg
Forskriften er en rammeforskrift med fokus på risikovurderinger.
FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid
FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg
NEK 144:2017 Grafiske symboler for El.og Ekomnett
Håndboken med grafiske symboler for bruk i dokumentasjon av El-og ekomnett, alarm og styringssystemer.
Montørhåndboka Nek 400:2018 (Bokmål)
Montørhåndboka gir veiledning om praktisk utførelse av elektriske bygningsintallasjoner i henhold til gjelden...
NEK EN 50110-1: 2013, Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
Normen benyttes som referansegrunnlag til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse).
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517