ProduktkategorierNEK 405-20:2019 Eltakst
Medlemspris: 595,-
Andre: 695,-
Antall:   
KJØP
Varenummer: 7006

Lang introduksjon:

Elektriske anlegg kan bli skadet ved bygningsbranner, overspenninger, vannskader og lignende. Gjennomgang av elektrisk anlegg og utstyr etter en skade og vurdering av grensesnittet mellom skadet og ikke skadet utstyr krever god kompetanse og erfaring. Videre etterspørres riktige erstatningsutbetalinger fra både skadelidt og forsikringsselskap. Her vil eltakstpersonellet objektivitet som nøytral tredjepart, kompetanse og innsats være et svært viktig bidrag.

Eltakst er en tjeneste som har økende etterspørsel i markedet. Tjenesten omfatter følgende tre hovedkategorier:

Skadetakst – for eksempel på oppdrag fra forsikringsbransjen avdekke samt registrere skade, skadeårsak og skadeomfang etter hendelser som overspenning, vannlekkasje, brann og lignende i bygninger. En skadetakst vil gjerne inneholde både bygningsskader og skader på elektrisk utstyr som ikke er en del av bygningen (løsøre). Oppdragene vil også kunne inneholde et kostnadsoverslag og oppfølging av skadeutbedringene. 

Tilstandsvurdering – for eksempel på oppdrag fra eiendomsmegler, bygningseier, investorer eller andre med økonomiske interesser i en bygning, gi en nøytral tredjepartsvurdering av tilstanden på det elektriske anlegget – samt eventuelt en estimering av kostnader ved å bringe anlegget opp til ønsket standard.

Tredjepartsvurdering – for eksempel ved tvist mellom oppdragsgiver og leverandør, eller om det etter eiendomsoverdragelse er oppstått tvist om mangler ved det elektriske anlegget. Uavhengig og upartisk eltakstpersonell kan oppnevnes i slike saker, enten av domstol eller etter avtale mellom partene. Eltakstpersonellets oppgave vil da være å vurdere tilstanden på det elektriske anlegget, samt eventuelt gi vurderinger av eventuelle kostnader knyttet til å bringe anlegget i samsvar med inngått avtale eller anleggets referansenivå.

Disse tre kategoriene dekkes av begrepet «eltakst». NEK 405-20 er utformet for å sikre en god organisering av eltakst, stille krav til kvalifikasjoner, metode og dokumentasjon av resultater.

Eltakst skiller seg fra elkontroll ved at eltakst også kan omhandle økonomiske forhold. En eltakst, enten det er skadetakst, tilstands- eller tredjepartsvurdering vil kunne ha som formål å sette en økonomisk kostnad for å korrigere en uønsket tilstand på det elektriske anlegget. Den uønskede tilstanden kan ha oppstått som følge av skade, manglende vedlikehold eller mangelfull leveranse.

 
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også:

Installatørmerket 4 cm, limt bakside
Installatørmerket med limt bakside. Str. 4 cm
Montørhåndboka Nek 400:2018 (Bokmål)
Montørhåndboka gir veiledning om praktisk utførelse av elektriske bygningsintallasjoner i henhold til gjelden...
NEK 405:2018 Elkontroll og Termografering
NEK 405:2018 (samlet utgave) omhandler krav til kvalifikasjoner for kontrollforetak, faglig leder og elkontrolløren. Videre inneholder serie...
NEK TS 400 bolig:2019
NEK 400 bolig - Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger
Internkontrollforskriften
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
Installatørmerket 18 cm, transp.,limt bakside
Installatørmerket transparent bakgrunn og limt bakside med undertekst "Registrert elinstallatør". Størrelse 18 cm.
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: 02308
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517