ProduktkategorierNEK 405:2018 Elkontroll og Termografering
Medlemspris: 1 230,-
Andre: 1 448,-
Antall:   
KJØP
Varenummer: 7121

NEK 405-serien inneholder krav til kvalifikasjoner for kontrollforetak, faglig leder og elkontrolløren. Videre inneholder serien krav til hvordan en elkontroll skal utføres og dokumenteres. Normserien inneholder krav til kontrollforetak, samt beskriver eksamensordning for elkontrollører og elektrotermografører, og valgfri sertifiseringsordning.

 

I denne konsoliderte utgaven av NEK 405 inngår alle delnormer av normserien slik de forelå 1. mars 2018:

  • NEK 405-1:2012+AC:2014 - Elektrotermografi - Krav til personell og sertifiseringsordning.
  • NEK 405-2:2014 - Del 2-1 - Brannforebyggende elkontroll bolig - krav til personell, eksamensbevis, og organisering av sertifiseringsordning. Del 2-2 - Brannforebyggende elkontroll bolig - krav til utførelse og krav til kontrollforetak.
  • NEK 405-3:2014 versjon 2:2017 - Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr - næring - krav til personell, sertifiseringsordning og metode.
  • NEK 405-4:2014 - Kontroll av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr - krav til sertifiserte kontrollforetak.
  • NEK 405-10:2017 – Elkontroll i kontrollpliktige fiske-, fangst- og lastefartøy med største lengde opp til 24 meter.

Samlet dekker de fem delene i normserien et komplett tilbud om elkontroll til eier av elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Normserien bidrar til å sikre at det kun er kompetent personell som gjennomfører elkontrollen, etter nærmere bestemte retningslinjer og med et kvalitativt resultat.

Elektrotermografering er et effektivt virkemiddel til å avdekke svakheter i elektriske anlegg i en tidlig fase. Tilløp til varmegang, skadelige termiske virkninger eller andre uønskede hendelser kan identifiseres og håndteres før de utgjør fare.

Brannforebyggende elkontroll bolig er målrettet for å forebygge branner i boliger. Delnormen inneholder konkrete krav til utførelsen av slike kontroller og hvordan resultatet skal dokumenteres. Eier av boligen kan på bakgrunn av det dokumenterte resultatet iverksette tiltak for å bringe påpekte forhold i orden.

Elkontroll i næringsbygg er basert på et supplerende avtaleverk hvor partene tydeliggjør rammene for oppdraget og hva som skal inngå av kontrollpunkter. En slik tilnærming har vært viktig for å sikre en ønsket fleksibilitet. Et unntak fra dette er imidlertid elkontroll i landbruket, hvor næringen har ønsket konkrete krav til omfang, metode, dialogpunkter og dokumentasjon.

En del kunder krever at elkontroll skal gjennomføres av sertifiserte virksomheter. Slike virksomheter følges spesielt opp av sertifiseringsorganet, blant annet gjennom årlig rapporteringsplikt. Videre påligger enkelte supplerende plikter på slike virksomheter som ytterlig skal bidra til at produktet som leveres har en god kvalitet.

Elkontroll i kontrollpliktige fiske-, fangst- og lastefartøy med største lengde opp til 24 meter gir rammer og vilkår for registrert elektroforetak som skal utføre elkontroll på slike fartøy. Kontroll av et fartøys elektriske anlegg i medhold av denne normen understøtter det offentlige tilsynet og benyttes som underlag for utstedelse og opprettholdelse av pliktige fartøysinstrukser eller fartøyssertifikater.
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også:

NEK 400:2018
NEK 400 er en samling av 43 delnormer innenfor elektriske lavspenningsanlegg. Normen spesifiserer sikkerhetskrav ved bygging av elektriske l...
Montørhåndboka Nek 400:2018 (Bokmål)
Montørhåndboka gir veiledning om praktisk utførelse av elektriske bygningsintallasjoner i henhold til gjelden...
NEK 399:2018 Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett
NEK 399:2018 omhandler tilknytning av elanlegg og ekomnett i bygninger til allment nett. Den erstatter NEK 399-1:2014, men innebærer samtidi...
Montørhåndboka+ Elektronisk utgave (Bokmål)
Vi har utviklet en elektronisk løsning for Montørhåndboka.
FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg
FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid
FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: 02308
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517