ProduktkategorierNEK 399:2018 Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett
Medlemspris: 396,-
Andre: 495,-
Antall:   
KJØP
Varenummer: 7008

NEK 399 omhandler tilknytning mellom sluttbrukers elanlegg og ekomnett mot tilsvarende allment nett. Normen spesifiserer krav til utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter. Hensikten er å legge til rette for effektiv samhandling, forutsigbarhet og størst mulig grad bruk av standardiserte løsninger. Normen spesifiserer også krav til design, utforming og test av tilknytningsskap. Den erstatter NEK 399-1:2014, men innebærer også en vesentlig utvidelse av virkeområdet. NEK 399:2018 har som formål å dekke alle typer installasjoner som er tilknyttet allment nett.
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også:

Montørhåndboka NEK 400: 2014 (Bokmål)
Montørhåndboka gir veiledning om praktisk utførelse av elektriske bygningsintallasjoner i henhold til gjeldende normer og forskrifter.
...
Elektroteknisk formelsamling (Bokmål)
Formelsamlingen inneholder nyttige formler for skoleelever, studenter og yrkesutøvere.
FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg
NEK 400:2014
NEK 400 er en samling av 43 delnormer innenfor elektriske lavspenningsanlegg. Normen spesifiserer sikkerhetskrav ved bygging av elektriske l...
Boliginstallasjoner (Bokmål)
Håndbok for elektrikeren. Boka forklarer gangen i arbeidet med en vanlig boliginstallasjon.
FEK - Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav
Forskriften retter seg mot og fastsetter krav til foretak og personer som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. ...
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: 02308
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517