ProduktkategorierIntegrator KS brukerlisens 1
Medlemspris: 8 196,- (4 781,-)
Andre: 15 575,- (9 085,42)
Pris for resten av kalenderåret i parantes.
Antall:   
KJØP
Varenummer: 1746  |  Mer informasjon om KS her

KS - KvalitetsSikring inneholder prosedyrer, sjekklister, tabeller, dokumentmaler inkludert linker til aktuelle organisasjoner som virksomheten er avhengig av mht krav fra omgivelser, kunder og oppdrag.

KS er basert på NS EN ISO:9001 som angir krav som først og fremst har til hensikt å gi tillit til produkter og tjenester og dermed øke kundetilfredsheten.

I KS er det videre fokus på risikostyring, krav til å gjennomføre risikoanalyser, avvik, avviksbehandling og iverksette tiltak.

KS, med modulen NIK, kan benyttes som verktøy opp mot ISO:9001-sertifisering eller anvendes som verktøy uten sertifisering.

Riktig implementering av standarden kan også forventes å gi organisasjonen andre fordeler, for eksempel forbedret intern kommunikasjon, bedre forståelse og styring av organisasjonens prosesser og derigjennom økt lønnsomhet.

 

Med modulen følger gratis bruk av app’en Nelfo Integrator for et fritt antall brukere.

 

Ved førstegangs bestilling fakturers det for gjenstående måneder av inneværende år. Deretter blir avtalen automatisk fornyet for 1 år av gangen. For mer informasjon se lisensavtalen som følger med produktet.
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også:

Pakke brukerlisens 1: NIK, IKK og FDV
Pakkeløsning i Integrator med NIK, IKK og FDV
NIK brukerlisens 2
Ved førstegangs bestilling fakturers det for gjenstående måneder av inneværende år. Deretter blir avtalen automatisk fornyet for 1 år av gangen. For mer informasjon se li...
Ekomforskrifter for installatøren Del 2
Del 2 består av • Autorisasjonsforskriften • Elsikkerhetsforskriften • Ekomforskriften
FEU, Forskrift om elektrisk utstyr 2017 og EMC Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet 2017
FEU forskriften skal sikre at elektrisk utstyr som gjøres tilgjengelig på markedet, oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav EMC forskriften ...
Ekomforskrifter for installatøren Del 1
Del 1 består av: EMC-forskriften og Fribruksforskriften
NIK brukerlisens 1
Nelfo Internkontroll er et lisensiert, web-basert internkontrollsystem. NIK inneholder alle relevante dokumenter og prosedyrer ihht lovverke...
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517