ProduktkategorierKS brukerlisens 1 (ut inneværende år)
Medlemspris: 6 850,-
Andre: 14 625,-
Antall:   
KJØP
Varenummer: 1746  |  Mer informasjon om KS her

KS - KvalitetsSikring inneholder prosedyrer, sjekklister, tabeller, dokumentmaler inkludert linker til aktuelle organisasjoner som virksomheten er avhengig av mht krav fra omgivelser, kunder og oppdrag.

KS er basert på NS EN ISO:9001 som angir krav som først og fremst har til hensikt å gi tillit til produkter og tjenester og dermed øke kundetilfredsheten.

I KS er det videre fokus på risikostyring, krav til å gjennomføre risikoanalyser, avvik, avviksbehandling og iverksette tiltak.

KS, med modulen NIK, kan benyttes som verktøy opp mot ISO:9001-sertifisering eller anvendes som verktøy uten sertifisering.

Riktig implementering av standarden kan også forventes å gi organisasjonen andre fordeler, for eksempel forbedret intern kommunikasjon, bedre forståelse og styring av organisasjonens prosesser og derigjennom økt lønnsomhet.

KS er web-basert.

Lisenskostnad KS leveres med obligatorisk årlig lisensavgift for én bruker. Lisensavgiften er for tilgang til KS på web.

Lisensavgiften gjelder for et år fra januar. Avtalen blir automatisk fornyet for 1 år av gangen.

Ønskes flere lisenser til flere brukere, må ekstra lisenser kjøpes.  Klikk her for å bestille flere lisenser KS lisens ekstra bruker nr.2 

 

Fra 2019 endres prismodellen i Integrator. Bedriftene har til nå blitt fakturert for de brukerne som har tatt i bruk appene. Dette blir nå endret. For å senke terskelen for å ta verktøyet i bruk og sikre at HMS- og Kvalitetsmulighetene blir mer tilgjengelig og anvendelig ute i felt, endrer vi prismodellen. Kostnaden for appene blir fjernet og prisen på grunnmodulene justeres noe opp.

 

Brukernavn og passord til KS Når brukeren har mottatt brukernavn og passord får vedkommende tilgang til KS.

For å sikre at riktig person mottar brukernavn og passord, send navn på kontaktperson og e-postadresse til nik@nelfo.no
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også:

10 stk.Varselskilt 88mm x 77mm.
Gult varselskilt i PVC med sort tekst. "Arbeid pågår - må ikke innkobles" Minimum bestilling 10 stk.
NIK brukerlisens 1 (ut inneværende år)
Nelfo Internkontroll er et lisensiert, web-basert internkontrollsystem. NIK inneholder alle relevante dokumenter og prosedyrer ihht lovverket.
PBL brukerlisens 1 (ut inneværende år)
Lisensiert systemet som tar for seg alle de elementer som er nødvendig i henhold til lov og forskrifter.
NIK brukerlisens 2 (ut inneværende år)
Ekstra brukerlisens for NIK - Nelfo Internkontroll
Pakke 1: NIK, IKK og FDV (ut inneværende år)
Pakkeløsning i Integrator med NIK, IKK og FDV
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: 02308
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517