ProduktkategorierNS 3926-1:2017 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 1: Planlegging, utforming og kontroll
Medlemspris: 625,-
Andre: 680,-
Antall:   
KJØP
Varenummer: 1371

NS 3926-1 beskriver utforming og bruk av visuelle komponenter for ledesystemer i landbaserte byggverk. Den beskriver generelle prinsipper som gjelder både for visuelle ledesystemer med elektriske og etterlysende komponenter. I tillegg er det tatt med informasjon særskilt relatert til hvert system, for å veilede i bruk av materialer, utforming, installasjon, kontroll og vedlikehold. Risikovurdering knyttet til når og hvor et ledesystem skal anvendes, og belysning av etterlysnede komponenter, omhandles ikke av standarden.

Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk er ikke ment å erstatte nødlys slik dette er omhandlet i Arbeidstilsynets regelverk.

Revidert utgave
Revisjonen har vært nødvendig for å få fram et godt og oppdatert produkt. Vi mener at standarden nå har blitt bedre i strukturen og at flere uklarheter har blitt luket ut, bl.a. på grunn av gode innspill under høringsperioden. Alle høringskommentarer har blitt vurdert og de har medført at flere punkter har blitt korrigert.

Punktet om planlegging er ett av de som er endret. I planleggingen skal det tas hensyn til utforming av hensiktsmessige løsninger. Standarden har med flere kriterier som skal vurderes. De er rettet mot ansvarlig foretak for utarbeidelse av brannkonsept som underlag for detaljprosjektering og utførelse. Vi ønsker med dette at standarden skal benyttes til å dimensjonere ledesystemene slik at disse er tilpasset de enkelte objektene. Dette krever at den prosjekterende på konseptnivå foretar de nødvendige risikovurderinger slik at de detaljprosjekterende kan anvende standarden ved detaljering av installasjonene.

De viktigste endringene i revisjonen:

  • Kontroll, ettersyn og vedlikehold i tidligere del 3, er i sin helhet tatt inn i del 1 som et nytt punkt 12: Kontroll og vedlikehold.
  • Krav til avstandsfaktor z for markeringsskilt er satt til 100 for alle forhold.
  • Informativt tillegg A er revidert med nye figurer.
  • Informativt tillegg B er revidert
  • Punkt 4 om planlegging er endret.
  • Punkt 5 om utforming er endret, og merking av nivåendringer (trapper og ramper) er presisert.
  • Tidligere punkt 8 om spesielle krav til systemer med både elektriske og etterlysende komponenter er tatt ut.
  • Nytt punkt 8 om måling på stedet av etterlysende produkter er flyttet fra NS 3926-2:2009 punkt 5, og måling etter telefotometoden er tatt ut.

Figurene i tillegg A er ment som eksempler og er derfor ikke uttømmende eller detaljstyrende for den prosjekterende.
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også:

Montørhåndboka+ Elektronisk utgave (Bokmål)
Vi har utviklet en elektronisk løsning for Montø...
NS 3960:2019 Brannalarmanlegg
Brannalarmanlegg - Prosjektering, Installasjon, drift og vedlikehold
FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg
Montørhåndboka Nek 400:2018 (Bokmål)
Montørhåndboka gir veiledning om praktisk utførelse av elektriske bygningsintallasjoner i henhold til gjelden...
FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid
FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
FEF-2006, Forskrift om elektr. forsyningsanlegg
Forskriften er en rammeforskrift med fokus på risikovurderinger.
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517