ProduktkategorierNEK TR 750:2015 Fiberoptisk aksess til bruker
Medlemspris: 1 140,-
Andre: 1 340,-
Antall:   
KJØP
Varenummer: 7065

Det har vært en voldsom økning i utbygging av FTTx –nett de siste årene og det forventes fortsatt vekst i dette fagområdet. Samfunnet er avhengig av bredbåndsinfrastruktur for å fungere. Dette gjelder både innen private, offentlige og næringsmessige anvendelser.

NEK 750 er et verktøy for planlegging og installasjon av fiberoptiske bredbåndsnett frem til brukere. (FTTX nett). NEK 750 sikrer en enhetlig struktur og er med på å høyne kvalitetsnivået på bredbåndstrukturen i Norge. NEK 750 gir anbefalinger og angir grunnleggende krav som må stilles til en moderne infrastruktur for å møte dagens og fremtidens krav til kapasitet, avstand og kvalitet.

NEK 750 omfatter:

  • Planlegging av område- og aksessnett
  • Etablering av noder og tilkobling av brukere
  • Planlegging og etablering av fremføringsveier
  • Planlegging av effektbudsjett
  • Anbefalte fibertyper og installasjonsmateriell

NEK 750 er basert på CLC/TR 50510:2012, som er utarbeidet av CLC/TC 86A, Optical fibre and optical fibre cables. Veiledningen er oversatt til norsk, bearbeidet og tilpasset norske forhold.

ca- 250gr. bok
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også:

Ekom-forskrifter for installatøren Del 1
Del 1 består av: EMC-forskriften og Fribruksforskriften
Montørhåndboka NEK 400:2018 Nettutgave årslisens (Bokmål)
Montørhåndboka gir veiledning om praktisk utførelse av elektriske bygningsintallasjoner i...
Ekomforskrifter for installatøren Del 2
Del 2 består av • Autorisasjonsforskriften • Elsikkerhetsforskriften • Ekomforskriften
NEK EN 60204-1:2018 Maskinsikkerhet
NEK EN 60204-1 Maskinsikkerhet, Elektrisk Utstyr på Maskiner, Del 1: Generelle krav
Fiberoptikk (Bokmål)
Håndbok for montøren
Den gir montøren nyttig viten om behandlingen av fiberoptisk utstyr og montering av optiske overføringssystemer....
FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517