ProduktkategorierNEK 400 Landbruk
Medlemspris: 318,-
Andre: 437,-
Antall:   
KJØP
Varenummer: 7005

NEK 400 landbruk er en ny publikasjon som skal bidra til økt el- og brannsikkerhet i veksthus og driftsbygninger i landbruket, samt å øke driftssikkerheten. Dette skal oppnås ved å øke sikkerhetsmarginene utover minimumskravene.

Skjerpede krav vil innebære høyere installasjonskostnader, men gir samtidig et anlegg av høyere kvalitet, økt sikkerhet, økt robusthet og med lengre forventet levetid.

El-anlegg i Norge bygges normalt etter normsamlingen NEK 400 Elektriske lavspennings-anlegg. NEK 400 landbruk stiller skjerpede krav i forhold til førstnevnte for å bidra til ovennevnte mål. De skjerpede kravene kommer likevel først til anvendelse etter avtale mellom byggherre og prosjekterende/utførende om bruk av NEK 400 landbruk.
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også:

FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg
FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid
FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
NEK 400:2018
NEK 400 er en samling av 43 delnormer innenfor elektriske lavspenningsanlegg. Normen spesifiserer sikkerhetskrav ved bygging av elektriske l...
Montørhåndboka Nek 400:2018 (Bokmål)
Montørhåndboka gir veiledning om praktisk utførelse av elektriske bygningsintallasjoner i henhold til gjelden...
NEK 399:2018 Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett
NEK 399:2018 omhandler tilknytning av elanlegg og ekomnett i bygninger til allment nett. Den erstatter NEK 399-1:2014, men innebærer samtidi...
NEK EN 50110-1: 2013, Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
Normen benyttes som referansegrunnlag til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse).
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: 02308
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517