ProduktkategorierNIK brukerlisens 2
Medlemspris: 4 099,- (2 391,08)
Andre: 7 775,- (4 535,42)
Pris for resten av kalenderåret i parantes.
Antall:   
KJØP
Varenummer: 1769  |  produktets hjemmeside...

Ved førstegangs bestilling fakturers det for gjenstående måneder av inneværende år. Deretter blir avtalen automatisk fornyet for 1 år av gangen. For mer informasjon se lisensavtalen som følger med produktet.
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også:

NIK brukerlisens 1
Nelfo Internkontroll er et lisensiert, web-basert internkontrollsystem. NIK inneholder alle relevante dokumenter og prosedyrer ihht lovverke...
NEK 420A:2016 Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder
Ekomforskrifter for installatøren Del 2
Del 2 består av • Autorisasjonsforskriften • Elsikkerhetsforskriften • Ekomforskriften
Integrator KS brukerlisens 1
KS - KvalitetsSikring inneholder prosedyrer, sjekklister, tabeller, dokumentmaler inkludert linker til aktuelle organisasjoner som virksomh...
Internkontrollforskriften
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
FEK - Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav
Forskriften retter seg mot og fastsetter krav til foretak og personer som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. ...
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517