ProduktkategorierNIK brukerlisens 1
Medlemspris: 8 196,- (4 781,-)
Andre: 15 575,- (9 085,42)
Pris for resten av kalenderåret i parantes.
Antall:   
KJØP
Varenummer: 1760  |  Produktets hjemmeside...

 

Nelfo Internkontroll (NIK) inneholder alle relevante prosedyrer, sjekklister og dokumenter som el-entreprenøren har behov for i arbeidet med HMS og internkontroll i egen bedrift og hos kunden.

NIK er tilpasset el-installatørens kompleksitet. Den fyller den enkelte bedrifts behov, inkludert alle typer oppdrag og prosjekter som bedriften utøver i sitt daglige virke. NIK inkludert montørperm og HMS i prosjekt. NIK er en av modulene i Nelfo Integrator.

Nelfo Internkontroll er web-basert.

Med modulen følger gratis bruk av app’en Nelfo Integrator for et fritt antall brukere.

 

Ved førstegangs bestilling fakturers det for gjenstående måneder av inneværende år. Deretter blir avtalen automatisk fornyet for 1 år av gangen. For mer informasjon se lisensavtalen som følger med produktet.

 

 
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også:

Medlemsmerket 33 cm, hvit
Medlemsmerket på hvit bakgrunn med undertekst "Registrert elinstallatør"
FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg
Internkontrollforskriften
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
NIK brukerlisens 2
Ved førstegangs bestilling fakturers det for gjenstående måneder av inneværende år. Deretter blir avtalen automatisk fornyet for 1 år av gangen. For mer informasjon se li...
FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid
FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
FEK - Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav
Forskriften retter seg mot og fastsetter krav til foretak og personer som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. ...
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517