ProduktkategorierNS 3931:2014, Elektrotekniske installasjoner i boliger
Medlemspris: 414,-
Andre: 507,-
Antall:   
KJØP
Varenummer: 1359

NS 3931:2014 ble fastsatt i april 2014 og erstatter 2. utgave fra 2001.

Standarden er utarbeidet for å fungere som en overordnet samlende standard for krav stilt til lov/forskrift og andre normer og standarder.

De viktigste endringer siden forrige revisjon er:

  • innholdet er endret og utvidet som følge av endring i myndighetenes krav til boliger
  • det er vist til nye normer og standarder
  • det er innarbeidet krav for ivaretakelse av den teknologiske utviklingen

Anvendelse av NS3931 bidrar til å sikre at prosjektering og utførelse følger gjeldende standarder.

Gjennom samordning av krav og anbefalinger i en rekke styrende dokumenter fokuserer standarden på funksjonalitet og muligheter i fremtidsrettede boliginstallasjoner. 

Omfang

Standarden stiller krav til grunninstallasjon i boliger for beboere uten spesielle behov. Grunninstallasjonen omfatter infrastruktur og funksjonelle krav. Standarden legger også opp til mulighet for fortløpende oppgradering etter behov.

 

Les mer om NS 3931 her

 

 
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også:

FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg
FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid
FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
FEK - Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav
Forskriften retter seg mot og fastsetter krav til foretak og personer som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. ...
Internkontrollforskriften
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
Arbeidsmiljøloven
Loven skal sikre full trygghet mot skader og sykdom, trygge ansettelsesforhold og lokal ivaretagelse og utvikling i arbeidsmiljøet.
NEK EN 50110-1: 2013, Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
Normen benyttes som referansegrunnlag til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse).
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517