ProduktkategorierNEK EN 50110-1: 2013, Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
Medlemspris: 318,-
Andre: 437,-
Antall:   
KJØP
Varenummer: 7060  |  Les mer om NEK EN 50110-1: 2013 her

NEK EN 50110-1:2013 – Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

Normen benyttes som referansegrunnlag til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse).

I denne utgaven er følgende de vesentligste endringer siden utgaven av 2006:

  • Ny ansvarlig person – eier av elektrisk anlegg / virksomhet
  • Nye og/eller justerte definisjoner
  • Endringer i grunnleggende prinsipper (i første rekke i avsnittene 4.3 – Organisasjon, 4.4 – Kommunikasjon og 4.9 – Beredskapstiltak (nytt avsnitt)
  • Krav om jord- og kortslutning av visse typer lavspenningslinjer
  • Person nr 2 ved AUS skal være fagutdannet
  • Noen nye avsnitt i informativt Vedlegg B (B.1 – Flytskjema over ansvarsområder, B.6 – Risiko for lysbueskader – Risikoanalyser og B.7 – Nødprosedyrer)

I tillegg er det gjort en del redaksjonelle endringer som gjør normen til et bedre redskap for personell både på lavspennings og høyspennings siden.

 

 Produktet finnes også i NELFOs forskriftsabonnement. Her kan du registrere eller oppdatere abonnementet
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også:

FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid
FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg
FEK - Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav
Forskriften retter seg mot og fastsetter krav til foretak og personer som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. ...
FEF-2006, Forskrift om elektr. forsyningsanlegg
Forskriften er en rammeforskrift med fokus på risikovurderinger.
Internkontrollforskriften
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
Brukerguide for fse og NEK EN 50110-1 (Bokmål)
Brukerguide for FSE og NEK EN 50110-1 Lavspenning
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517