FEK - Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav
Medlemspris: 57,-
Andre: 67,-
Antall:   
KJØP
Varenummer: 2140

FEK - Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Gjeldende fra 19.06.2013 Rettet 14.01.2019


Erstatter tidligere forskrifter
Forskriften retter seg mot og fastsetter krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr slik at arbeidet ikke fører til skade på liv, helse eller materielle verdier. Med foretak menes også underenheter til et foretak.

Den nye forskriften er ment å erstatte de nå opphevede forskriftene forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke) og forskrift om registrering av virksomhet som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg (registreringsforskriften).

Endringene:

§ 11 til § 20 oppheves. 

§ 23 tredje ledd oppheves. 

§ 23 fjerde ledd oppheves. 

Vedlegg 1 oppheves. 

§ 1 andre punktum blir ny § 2 andre ledd andre punktum. 

§ 2 andre og tredje ledd blir nytt tredje og fjerde ledd. 

§ 21 andre ledd blir ny § 12 andre ledd og § 21 første ledd oppheves. 

§ 22 blir ny § 13. 

§ 23 første og andre ledd blir ny § 14 første og andre ledd. 

§ 24 blir ny § 16. 

§ 25 blir ny § 17. 

Kapittel 7 og 8 blir kapittel 5. 

Kapittel 9 blir kapittel 6.

 

Produktet finnes også i Nelfos forskriftsabonnement. Her kan du registrere eller oppdatere abonnementet

 
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også:

FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg
FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid
FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
Internkontrollforskriften
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
Arbeidshefte FSE-opplæring
Heftene inneholder 57 oppgaver/instruksjoner og en førstehjelps del, samt kursbevis.
Arbeidsmiljøloven
Loven skal sikre full trygghet mot skader og sykdom, trygge ansettelsesforhold og lokal ivaretagelse og utvikling i arbeidsmiljøet.
FEU, Forskrift om elektrisk utstyr, 2017
Forskriften omhandler produksjon, import, markedsføring og bruka av elektrisk utstyr.
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: 02308
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517