Produktkategorier


Nye produkter

NEK 400:2018

NEK 400 er en samling av 43 delnormer innenfor elektriske lavspenningsanlegg. Normen spesifiserer sikkerhetskrav ved bygging av elektriske lavspenningsanlegg.
Medlemspris: 1 246,-
Andre: 1 495,-
INFO
NEK 405:2018 Elkontroll og Termografering

NEK 405:2018 (samlet utgave) omhandler krav til kvalifikasjoner for kontrollforetak, faglig leder og elkontrolløren. Videre inneholder serien krav til hvordan en elkontroll skal utføres og dokumenteres.
Medlemspris: 1 116,-
Andre: 1 395,-
KJØP
Antall:
NEK 399:2018 Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett

NEK 399:2018 omhandler tilknytning av elanlegg og ekomnett i bygninger til allment nett. Den erstatter NEK 399-1:2014, men innebærer samtidig en vesentlig utvidelse av virkeområdet. Normen vil nå gjelde for tilknytning av alle typer bygninger.
Medlemspris: 396,-
Andre: 495,-
KJØP
Antall:
FSE lavspenning for heismontører

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning til elsikkerhet, slik at antall personskader og materielle skader kan reduseres. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om teoretisk oppdatering i FSE min. hver 12 mnd.
Medlemspris: 610,-
Andre: 713,-
INFO
Montørhåndboka+ NETTUTGAVE (Bokmål)

Vi har utviklet en elektronisk løsning for Montørhåndboka.
 
Medlemspris: 150,-
Andre: 180,-
KJØP
Antall:
Installatørens rolle i maskinleveranser og i modulbygg

Dette kurset inneholder to temaer, maskinleveranser og modulbygg. Siden disse typer installasjoner omfatter flere ulike aktører i byggeprosessen er det lett å gå seg vill i regelverket og ansvarsfordelingen i slike leveranser.
Medlemspris: 507,-
Andre: 610,-
INFO
NS 3926-1:2017 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 1: Planlegging, utforming og kontroll

Standarden, NS 3926, er nylig revidert og utgitt i to deler, del 1 for planlegging og utforming
Medlemspris: 520,-
Andre: 650,-
KJØP
Antall:
NEK 420B:2017 Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder

NEK 420B omhandler klassifisering av eksplosjonsfarlige områder, og kan leses på engelsk og norsk. NEK 420B er viktig for alle som klassifiserer områder som eksplosjonsfarlige, eiere av eksplosjonsfarlige områder og alle eiere av bygninger med eksplosjonsfarlige områder.
Medlemspris: 1 036,-
Andre: 1 424,-
KJØP
Antall:

Top 10


1
NEK 400:2018
2
Nettkurs: 5 Sikre bolig
3
Nettkurs: 5 sikre Ekom med NEK 700 /(rev.2016)
4
NEK 399:2018 Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett
5
Montørhåndboka+ NETTUTGAVE (Bokmål)
 
6
Nettkurs: Systemrevisjon
7
Nettkurs: FSE lavspenning
8
NEK 405:2018 Elkontroll og Termografering
9
Montørhåndboka NEK 400: 2014 (Bokmål)
10
Arbeidshefte FSE-opplæring
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: 02308
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517