Produktkategorier


Nye produkter

Montørhåndboka Nek 400:2018 (Bokmål)

Montørhåndboka gir veiledning om praktisk utførelse av elektriske bygningsintallasjoner i henhold til gjeldende normer og forskrifter.
Medlemspris: 410,-
Andre: 482,-
INFO
Innføring i solcellekraft

Etter gjennomført kurs skal deltakeren forstå grunnleggende prinsipper og begreper rundt solcelle-installasjoner, samt historisk utvikling for hvorfor solcelle-industrien utvikler seg i et enormt tempo.
Medlemspris: 419,-
Andre: 527,-
INFO
Lynvernanlegg (Risikovurdering, planlegging og installasjon)

NEK 320:2018 er en samling av EN 62305-serien som omhandler vurdering av behovet for, prosjektering og installasjon av lynvernanlegg
Medlemspris: 1 653,-
Andre: 1 945,-
KJØP
Antall:
NEK 400:2018

NEK 400 er en samling av 43 delnormer innenfor elektriske lavspenningsanlegg. Normen spesifiserer sikkerhetskrav ved bygging av elektriske lavspenningsanlegg.
Medlemspris: 1 246,-
Andre: 1 495,-
KJØP
Antall:
NEK 405:2018 Elkontroll og Termografering

NEK 405:2018 (samlet utgave) omhandler krav til kvalifikasjoner for kontrollforetak, faglig leder og elkontrolløren. Videre inneholder serien krav til hvordan en elkontroll skal utføres og dokumenteres.
Medlemspris: 1 116,-
Andre: 1 395,-
KJØP
Antall:
NEK 399:2018 Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett

NEK 399:2018 omhandler tilknytning av elanlegg og ekomnett i bygninger til allment nett. Den erstatter NEK 399-1:2014, men innebærer samtidig en vesentlig utvidelse av virkeområdet. Normen vil nå gjelde for tilknytning av alle typer bygninger.
Medlemspris: 396,-
Andre: 495,-
KJØP
Antall:
Montørhåndboka+ NETTUTGAVE (Bokmål)

Vi har utviklet en elektronisk løsning for Montørhåndboka.
NB! detter er kun digital versjon
 
Medlemspris: 150,-
Andre: 180,-
KJØP
Antall:
Installatørens rolle i maskinleveranser og i modulbygg

Dette kurset inneholder to temaer, maskinleveranser og modulbygg. Siden disse typer installasjoner omfatter flere ulike aktører i byggeprosessen er det lett å gå seg vill i regelverket og ansvarsfordelingen i slike leveranser.
Medlemspris: 0,-
Andre: 610,-
INFO

Top 10


1
NEK 400:2018
2
Montørhåndboka Nek 400:2018 (Bokmål)
3
Montørhåndboka+ NETTUTGAVE (Bokmål)
4
NEK 399:2018 Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett
5
Nettkurs; Bolignormen NEK 400:823
 
6
FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
7
Installatørens rolle i maskinleveranser og i modulbygg
8
Nettkurs: Elektriske fordelingstavler for usakkyndig betjening
9
NEK 405:2018 Elkontroll og Termografering
10
Nettkurs: FSE lavspenning
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: 02308
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517