Produktkategorier


Nye produkter

NEK TR 750:2023

NEK TR 750:2023 gir informasjon om hvordan bredbåndsnett basert på fiberoptiske kabler (FTTx) planlegges og installeres. NEK TR 750 er skrevet for alle som planlegger, installerer, driftsetter og feilsøker på bredbånds infrastruktur basert på fiberoptisk kabel. Veiledningen kan også brukes av levera...
Medlemspris: 1 689,-
Andre: 1 987,-
KJØP
Antall:
Montørhåndboka NEK 400:2022 (Bokmål)

Montørhåndboka gir veiledning om praktisk utførelse av elektriske bygningsinstallasjoner i henhold til gjeldende forskrifter og standarder.
Medlemspris: 482,-
Andre: 567,-
KJØP
Antall:
NEK 400:2022 Elektriske lavspenningsinstallasjoner

NEK 400 er en bearbeidet norsk utgave av IEC 60364-serien, CENELEC HD 60364-serien. Den inneholder enkelte utfyllende nasjonaledelstandarder. Standardens formål er å bidra til tilfredsstillendesikkerhet og funksjon for elektriske lavspenningsinstallasjoner ved prosjektering og utførelse. Den innehol...
Medlemspris: 1 525,-
Andre: 1 795,-
KJØP
Antall:
NEK 399:2022 Tilknytning av elanlegg og ekomnett

NEK 399:2022 omhandler tilknytning av elanlegg og ekomnett i bygninger til allment nett. Den erstatter NEK 399-1:2018 og NSPEK 399 Metode D:2019. Utgaven har en utvidelse av virkeområde til også å gjelde anlegg som forsynes med høyspenning. Det innebærer dermed en vesentlig utvidelse av virkeområdet...
Medlemspris: 805,-
Andre: 945,-
KJØP
Antall:
Elflix premium

Elflix er abonnementet for deg som er opptatt av kompetanseheving.
Medlemspris: 4 188,-
Andre: 6 588,-
KJØP
Antall:
Virtuell sikkerhetsopplæring i fse

Virtuell sikkerhetsopplæring i fse – nå kan du øve på en sikker måte
Medlemspris: 3 000,-
Andre: 3 000,-
INFO
Nettkurs: Batterier og lokal energilagring

Etter gjennomført kurs skal deltakeren forstå grunnleggende prinsipper for batterier og batteriinstallasjoner. Forhåndsbestilling: Kurset blir tilgjengelig fra 21. januar 2021
Medlemspris: 476,-
Andre: 572,-
INFO
NEK 600:2021 El og ekom i vegtrafikksystem

NEK 600 er en ny nasjonal standard for el- og ekom i vegtrafikksystem og trer i kraft 1. januar 2021. Standarden viser hvordan de funksjonelle sikkerhetskravene i Statens vegvesens vegnormal, håndbok N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg bør løses.
Medlemspris: 1 270,-
Andre: 1 495,-
KJØP
Antall:
NEK 410A:2021 Elektriske installasjoner i skip

NE 410A er en samling av standarder hovedsakelig innen NEK IEC 60092-serien. Samlet sett omfatter standarden design, vern, utstyr, installasjon, verifikasjon, testing og EMC.
Medlemspris: 2 510,-
Andre: 2 950,-
KJØP
Antall:
Teknisk veileder - Installasjon av solcelleanlegg [ebok]

Oppdatert versjon 2021-11 I den nye versjonen av teknisk veileder er det nå en generell del som gjelder alle typer solcelleanlegg og egen del for tilpasninger av ulike typer solcelleanlegg. Som en del av fokuset på landbruket som segment for solcelleinstallasjoner er det nå lagt til et kapittel for...
Medlemspris: 0,-
Andre: 300,-
KJØP
Antall:
Nettkurs: FSE høy- og lavspenning

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning til elsikkerhet, slik at antall personskader og materielle skader kan reduseres. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om teoretisk oppdatering i FSE min. hver 12 mnd.
Medlemspris: 1 190,-
Andre: 1 433,-
INFO
Nettkurs: Installatørens rolle i maskinleveranser og i modulbygg

Dette kurset inneholder to temaer, maskinleveranser og modulbygg. Siden disse typer installasjoner omfatter flere ulike aktører i byggeprosessen er det lett å gå seg vill i regelverket og ansvarsfordelingen i slike leveranser.
Medlemspris: 686,-
Andre: 803,-
INFO

Top 10


1
Montørhåndboka NEK 400:2022 (Bokmål)
2
NEK 400:2022 Elektriske lavspenningsinstallasjoner
3
NEK 399:2022 Tilknytning av elanlegg og ekomnett
4
Montørhåndboka NEK 400:2022 - NETTUTGAVE - abonnement (Bokmål)
5
Nettkurs: FSE lavspenning
 
6
Nettkurs: Prosjekt fareblind
7
Teknisk veileder - Installasjon av solcelleanlegg [ebok]
8
Energi- og styresystemer Vg1 elektrofag NETTUTGAVE (Bokmål)
9
FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
10
Elflix premium
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517