Vårt nye bankkontonummer er: 60030675064

Produktkategorier


Nye produkter

NEK EN 50110-1:2023 Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - Del 1: Generelle krav

Normen benyttes som referansegrunnlag til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse). Del 1 av NEK EN 50110 inneholder minimumskrav som gjelder for alle CENELEC-landene og noen informative vedlegg som omhandler sikkert arbeid på eller i nærheten av elektriske anlegg.
Medlemspris: 725,-
Andre: 930,-
KJØP
Antall:
NEK 420B:2023

NEK 420 er en norsk elektroteknisk normserie som gis ut i fire deler: NEK 420A, NEK 420B, NEK 420C og NEK 420D. Normserien gir veiledning og setter krav til elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. De ulike delene beskriver blant annet prosjektering, valg av utstyr, utførelse, vedlike...
Medlemspris: 1 870,-
Andre: 2 200,-
KJØP
Antall:
Sluttkontrollhåndboka (Bokmål)

Sluttkontrollhåndboka er oppdatert i henhold til NEK 400:2022.
Medlemspris: 418,-
Andre: 491,-
KJØP
Antall:
Teknisk veileder: Installasjon av solcelleanlegg [ebok]

Ny utgave februar 2023 I den reviderte utgaven av teknisk veileder kan man nå oppdatere seg på alle typer solcelleanlegg: solparker, off-grid, landbruk, bolig og industri/næring. I tillegg er det lagt til en del utfyllende stoff i alle kapitler + endringer som følge av ny NEK400.
Medlemspris: 0,-
Andre: 490,-
KJØP
Antall:
Installasjonsguiden - Veiledning til NEK 400:2022 (Bokmål)

Installasjonsguiden er det nye navnet til Normguiden. Dette er en veiledning til NEK 400:2022. 
Medlemspris: 1 088,-
Andre: 1 280,-
KJØP
Antall:
NEK TR 750:2023

NEK TR 750:2023 gir informasjon om hvordan bredbåndsnett basert på fiberoptiske kabler (FTTx) planlegges og installeres. NEK TR 750 er skrevet for alle som planlegger, installerer, driftsetter og feilsøker på bredbånds infrastruktur basert på fiberoptisk kabel. Veiledningen kan også brukes av levera...
Medlemspris: 1 789,-
Andre: 2 105,-
KJØP
Antall:
Abonnement Elflix Premium

Elflix er abonnementet for deg som er opptatt av kompetanseheving.
Medlemspris: 4 188,-
Andre: 6 588,-
KJØP
Antall:
Teknisk veileder - Installasjon av solcelleanlegg [ebok]

Oppdatert versjon 2021-11 I den nye versjonen av teknisk veileder er det nå en generell del som gjelder alle typer solcelleanlegg og egen del for tilpasninger av ulike typer solcelleanlegg. Som en del av fokuset på landbruket som segment for solcelleinstallasjoner er det nå lagt til et kapittel for...
Medlemspris: 0,-
Andre: 300,-
Nettkurs: FSE høy- og lavspenning

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning til elsikkerhet, slik at antall personskader og materielle skader kan reduseres. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om teoretisk oppdatering i FSE min. hver 12 mnd.
Medlemspris: 1 324,-
Andre: 1 595,-
INFO
Nettkurs: Installatørens rolle i maskinleveranser og i modulbygg

Dette kurset inneholder to temaer, maskinleveranser og modulbygg. Siden disse typer installasjoner omfatter flere ulike aktører i byggeprosessen er det lett å gå seg vill i regelverket og ansvarsfordelingen i slike leveranser.
Medlemspris: 764,-
Andre: 893,-
INFO

Top 10


1
Montørhåndboka NEK 400:2022 (Bokmål)
2
Nettkurs: FSE lavspenning
3
NEK 400:2022 Elektriske lavspenningsinstallasjoner
4
Nettkurs: Prosjekt fareblind
5
Abonnement Montørhåndboka NEK 400:2022 - NETTUTGAVE (Bokmål)
 
6
Installasjonsguiden - Veiledning til NEK 400:2022 (Bokmål)
7
Teknisk veileder: Installasjon av solcelleanlegg [ebok]
8
Minikurs: Arbeid på tak
9
Ekomhåndboka NEK 700 (Bokmål)
10
FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517