Produktkategorier


Nye produkter

Virtuell sikkerhetsopplæring i fse

Virtuell sikkerhetsopplæring i fse – nå kan du øve på en sikker måte
Medlemspris: 3 000,-
Andre: 3 000,-
INFO
Nettkurs: Batterier og lokal energilagring

Etter gjennomført kurs skal deltakeren forstå grunnleggende prinsipper for batterier og batteriinstallasjoner. Forhåndsbestilling: Kurset blir tilgjengelig fra 21. januar 2021
Medlemspris: 462,-
Andre: 555,-
INFO
NEK 600:2021 El og ekom i vegtrafikksystem

NEK 600 er en ny nasjonal standard for el- og ekom i vegtrafikksystem og trer i kraft 1. januar 2021. Standarden viser hvordan de funksjonelle sikkerhetskravene i Statens vegvesens vegnormal, håndbok N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg bør løses.
Medlemspris: 1 270,-
Andre: 1 495,-
KJØP
Antall:
NEK 410A:2021 Elektriske installasjoner i skip

NE 410A er en samling av standarder hovedsakelig innen NEK IEC 60092-serien. Samlet sett omfatter standarden design, vern, utstyr, installasjon, verifikasjon, testing og EMC.
Medlemspris: 2 510,-
Andre: 2 950,-
KJØP
Antall:
NEK 405:2020 Samlet utgave (Elkontroll, eltakst og elektrotermografi)

NEK 405:2020 (samlet utgave) omhandler krav til kvalifikasjoner for kontrollforetak, faglig leder og elkontrolløren, termograføren samt eltakstpersonell.
Medlemspris: 1 445,-
Andre: 1 695,-
KJØP
Antall:
NEK 400 landbruk:2020

NEK 400 landbruk:2020 er en spesifikasjon som omhandler driftsbygninger i landbruket og veksthusnæringen og er en oppfølger av tilsvarende publikasjon fra 2016
Medlemspris: 467,-
Andre: 550,-
KJØP
Antall:
Teknisk veileder – solcelleanlegg i bolig

Veilederen tar opp de viktigste problemstillingene elektroinstallatøren må forholde seg til i hvert steg i prosessen
Medlemspris: 0,-
Andre: 250,-
KJØP
Antall:
NEK 400:2018 NETTUTGAVE

NEK 400:2018 er nå tilgjengelig i elbok.no – Nelfos digitale bokportal. Det betyr at normen er fulldigitalisert med alle fordeler det betyr.
Medlemspris: 469,-
Andre: 549,-
KJØP
Antall:
Nettkurs: FSE høy- og lavspenning

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning til elsikkerhet, slik at antall personskader og materielle skader kan reduseres. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om teoretisk oppdatering i FSE min. hver 12 mnd.
Medlemspris: 809,-1156,-
Andre: 1 391,-1391,-
INFO
NEK 399:2018 NETTUTGAVE:Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett

NEK 399:2018 omhandler tilknytning av elanlegg og ekomnett i bygninger til allment nett. Den erstatter NEK 399-1:2014, men innebærer samtidig en vesentlig utvidelse av virkeområdet. Normen vil nå gjelde for tilknytning av alle typer bygninger.
Medlemspris: 150,-
Andre: 175,-
KJØP
Antall:
Nettkurs: Installatørens rolle i maskinleveranser og i modulbygg

Dette kurset inneholder to temaer, maskinleveranser og modulbygg. Siden disse typer installasjoner omfatter flere ulike aktører i byggeprosessen er det lett å gå seg vill i regelverket og ansvarsfordelingen i slike leveranser.
Medlemspris: 665,-
Andre: 780,-
INFO

Top 10


1
Montørhåndboka Nek 400:2018 (Bokmål)
2
Nettkurs: FSE lavspenning
3
Nettkurs: Førstehjelp for elektropersonell
4
NEK 400:2018
5
Elenergisystemer Vg2 elenergi og ekom NETTUTGAVE (Bokmål)
 
6
FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
7
FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid
8
Energi- og styresystemer Vg1 elektrofag NETTUTGAVE (Bokmål)
9
Elektroniske kretser og nettverk Vg1 elektrofag NETTUTGAVE (Bokmål)
10
Montørhåndboka+ Elektronisk utgave (Bokmål) Abonnementsutgave
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517