Arbeidsmiljøloven
Medlemspris: 75,-
Andre: 95,-
Antall:   
KJØP
Varenummer: 2090

 

Endringer i Arbeidsmiljøloven (lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.).

Endringer sist ved lover av 24.april 2015 (i kraft 1.juli 2015) og av 19.juni 2015 (i kraft 1.oktober 2015)

 

Lovens formål: sikre full trygghet mot skader og sykdom, trygge ansettelsesforhold og lokal ivaretagelse og utvikling i arbeidsmiljøet. Den nye loven skal dessuten: 

  • ivareta likebehandling
  • legge til rette for tilpasninger i tråd med den enkeltes forutsetninger og livssituasjon
  • bidra til helsefremmende arbeidsplasser og et inkluderende arbeidsliv

Produktet finnes også i NELFOs forskriftsabonnement. Her kan du registrere eller oppdatere abonnementet
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også:

FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg
FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid
FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
Internkontrollforskriften
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
FEK - Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav
Forskriften retter seg mot og fastsetter krav til foretak og personer som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. ...
FEU, Forskrift om elektrisk utstyr 2017 og EMC Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet 2017
FEU forskriften skal sikre at elektrisk utstyr som gjøres tilgjengelig på markedet, oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav EMC forskriften ...
FEF-2006, Forskrift om elektr. forsyningsanlegg
Forskriften er en rammeforskrift med fokus på risikovurderinger.
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517