NEK 439-C:2015 Guide for spesifikasjon av tavler
Medlemspris: 791,-
Andre: 930,-
Antall:   
KJØP
Varenummer: 7017

NEK 400 stiller krav om at elektriske lavspenningstavler skal være bygget i henhold til NEK 439. Derfor er normen et viktig kontraktsmessig underlag for bestilling av tavler. 

Tavlenormen del C av normsamlingen er den som er mest interessant for elinstallatørene fordi den inneholder en guide for spesifisering av tavler. I visse tilfeller kan del C være nok for en byggherre, installatør eller rådgivende ingeniør. Denne delen er skrevet for å brukes uten del A og del B.

NEK anbefaler at guiden er tilgjengelig for alle som skal spesifisere tavler. Den er et viktig og nødvendig supplement til del A og B hvor kravene til de ulike tavlene står

NEK 439 består av tre deler – A, B og C. Til sammen utgjør disse hele NEK EN 61439-serien. Del A og B er allerede tilgjengelige.

Hva inneholder del C?
Del C er guiden til tavlenormen – og et viktig verktøy for å beskrive tavler av riktig kvalitet og for tiltenkt bruk. Del C inneholder god veiledning i prosessen og tabeller som hjelper brukeren i spesifikasjonsprosessen. Tabellene er delt inn etter type tavle; for eksempel om det er en tavle som skal benyttes i et hjem, i industrien eller i distribusjonsnettet.

Oppbyggingen av tavlenormen baseres på at oppdragsgiver skal spesifisere en del data. Spesifikasjonene påvirkes av omgivelsene tavlen skal stå i, tekniske nettdata på installasjonsstedet, ytre påvirkninger med videre. Dette vil påvirke hvilke tavler som er egnet.

 

Produktet finnes også i NELFOs forskriftsabonnement. Her kan du registrere eller oppdatere abonnementet

 
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også:

NEK 439-A:2013 Tavlenormen Del A
Tavlenorm NEK 439:2013 del A - generelle krav til elektriske lavspenningstavler. Normen danner basis for bygging av elektriske lavspenningst...
NEK 439-B:2013 Tavlenormen Del B
Inneholder supplerende krav til elektriske lavspenningstavler for spesielle formål eller som skal installeres i spesielle omgivelser.
Jordingshåndboka (Bokmål)
Jordingshåndboka er et hjelpemiddel for planlegging, utførelse og vedlikehold av jordingssystemer.
FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid
FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg
FEK - Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav
Forskriften retter seg mot og fastsetter krav til foretak og personer som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. ...
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517