NEK 399-1:2014 Tilknytningspunkt for el-og ekomnett
Medlemspris: 318,-
Andre: 437,-
Antall:   
KJØP
Varenummer: 7009  |  Les mer om normen på våre nettsider

NEK 399 er et nødvendig tilleggsprodukt til NEK 400, for prosjekterende og installatører som arbeider med boligbygg.

Målgruppe

NEK 399 er en viktig norm for lokale netteiere for el- og ekom, installatører for el, installatør for ekom, tavlebyggere, leverandører av elektromateriell og vern, prosjekterende elektro, byggherrer for boliger og boligbygg.

Omfang

NEK 399 definerer grensesnittet mellom el- og ekominstallasjon i nye boligbygg mot allment el- og ekomnett. Normen spesifiserer krav til utforming av grensesnittet, og definerer eierskap, plikter og ansvar.

Spesifikasjon

Normen spesifiserer hvordan eier av allment el- og ekomnett bør koordinere innføring av sine respektive stikkledninger til eneboliger, rekkehus og boligblokker. Videre hvordan disse stikkledningene termineres for å koordinere jordingssystemer, vern mot overspenning og tilrettelegging for måling av energiforbruk.

Normen beskriver eierskap og ansvar for de ulike anleggsdeler. Den spesifiserer plassering av grensesnittene på steder hvor alle parter har tilnærmet lik tilgang.

NEK 399 er et viktig henvisningsgrunnlag i NEK 400:2014 i forhold til boligbygg.


Forutsigbarhet

Normen skaper forutsigbarhet for partene og skaper klarhet med hensyn til eierskap og ansvar. Normens viktigste formål er å koordinere tekniske løsninger mellom partene:

Produktet finnes også i NELFOs forskriftsabonnement. Her kan du registrere eller oppdatere abonnementet

Andre relaterte normer

NEK 400, NEK 439 (del A), NEK 700. Disse er også normative referanser i NEK 399.

 

Hefte A4 - ca 30 sider
Utgivelse: 2014
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også:

Montørhåndboka NEK 400:2014 (Bokmål)
Montørhåndboka gir veiledning om praktisk utførelse av elektriske bygningsintallasjoner i henhold til gjeldende normer o...
NEK 400:2014
NEK 400 er en samling av 43 delnormer innenfor elektriske lavspenningsanlegg. Normen spesifiserer sikkerhetskrav ved bygging av elektriske l...
Boliginstallasjoner (Bokmål)
Håndbok for elektrikeren. Boka forklarer gangen i arbeidet med en vanlig boliginstallasjon.
FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg
FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid
FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
Normguiden Veiledning til NEK 400:2014 (Bokmål)
Normguiden er skrevet for planleggere av elektriske installasjoner og er til hjelp når elektrotekniske installasjoner skal prosjektere...
Kontakt oss:

Nelfobutikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: 02308
Epost: torget@nelfo.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
NELFOBUTIKKEN drives av NELFO - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517